Texty písní Priscilla A Good Day I dont think so

I dont think so

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Girl, you been looking at him
A little too long
For me to be your friend

And boy, you looking at her
A little too sure
For meto be yours

And I´ve been a little too nice
I know you probably thought
that we were just a show

But better listen up
You better listen close
I don´t think so

I,I think I should go
I can feel you eyes
Look and me and the door
Oh I can take a hint
Oh I can take a clue
You´re giving me the go, sir
You´re giving me the boot

And I´ve been a little too nice
I know you probably thought
that we were just a show

But you left me utterly
confused
Iam not here for you to use

So you better listen up
You better listen close
I don´t think so
Holka, sledovala jsi ho
Příliš dlouho
Na to abych byla tvou kamarádkou

A chlapče, koukal ses na ní
Trochu moc jistě
Na to abych byla tvá

Byla jsem trošku moc příjemná
Vím, možná si myslíš
Že jsme se jenom předváděli

Ale raději poslouchej
Poslouchej pozorně
Nesouhlasím s tím

Myslím, že bych měla jít
Cítím tvoje oči
Sledují mě a dveře
Můžu se dovtípit
Můžu se dopídit
Chcete abych šla, pane
Podáváš mi boty

Byla jsem trošku moc milá
A vím, že si nejspíš myslíš,
Že jsme se jen předváděli

Ale ty jsi mě opustil zcela
Zmatenou
Nejsem tu, abys mě využíval

Takže raději poslouchej
Dobře poslouchej
Nesouhlasím s tím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy