Texty písní Psyclon Nine Crwn Thy Frnicatr Parasitic

Parasitic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Fetid simulation
of this wretched congregation
Disciples of the fallen and the heretic will rise

Narcissistic nation
Severed tongues of blind dictation
The serpent spoke this unto me through gilded light and lunacy

Taste the fury
That feeds the devils inside
Fueled by torment,
Sin, sex, sickness and pride

Parasite submission
Parasitic condition
Parasite slave culture
Parasite it's over

Fetid simulation
of this wretched congregation
Disciples of the fallen and the heretic will rise

Narcissistic nation
Severed tongues of blind dictation
The serpent spoke this unto me through gilded light and lunacy

Taste the fury
That feeds the devils inside
Fueled by torment,
Sin, sex, sickness and pride

Parasite submission
Parasitic condition
Parasite slave culture
Parasite it's over

Taste the fury
That feeds the devils inside
Fueled by torment,
Sin, sex, sickness and pride

Taste the fury
That feeds the devils inside
Fueled by torment,
Sin, sex, sickness and pride

Fueled by torment,
Sin, sex, sickness and pride
Páchnoucí simulace
Tohoto ubohého shromáždění
Učedníci padlých a kacíř vzestoupí

Narcistický národ
Vytržené jazyky slepého příkazu
Had ke mně mluvil skrz zlacené světlo a šílenství

Ochutnej zuřivost
To krmí ďábly uvnitř
Poháněný trápením
Hřích, sex, nemoc a hrdost

Parazitovo poslání
Parazitní kondice
Parazitní otrokářská kultura
Parazitování je konec

Páchnoucí simulace
Tohoto ubohého shromáždění
Učedníci padlých a kacíř vzestoupí

Narcistický národ
Vytržené jazyky slepého příkazu
Had ke mně mluvil skrz zlacené světlo a šílenství

Ochutnej zuřivost
To krmí ďábly uvnitř
Poháněný trápením
Hřích, sex, nemoc a hrdost

Parazitovo poslání
Parazitní kondice
Parazitní otrokářská kultura
Parazitování je konec

Ochutnej zuřivost
To krmí ďábly uvnitř
Poháněný trápením
Hřích, sex, nemoc a hrdost

Ochutnej zuřivost
To krmí ďábly uvnitř
Poháněný trápením
Hřích, sex, nemoc a hrdost

Poháněný trápením
Hřích, sex, nemoc a hrdost
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy