Texty písní Quarashi Jinx Baseline

Baseline

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I give a shit about the kick that’s been coming from the underground spot
beating the pop up, the fuck up that lays all around.
Now give me sound from the other side
every night it’s gonna go on and flow on and on and on and on.

Mister son of a gun I got a run now.
My time is over run you over like a Range Rover.
Oh my god incredible superstar,
throw some lyrics make them run like a supercar.
When you know where I’m at, your fatter than fat,
cause help me god if I ain't the cool cat.
Unequal, it’s not even legal
I’m chased by the rap police like Bugsy Seagel.

Baseline, baseline we’ve got fools on the case and their giving me baseline.
Baseline, baseline.
Baseline, baseline we’ve got fools on the case and their giving me baseline.
Baseline, baseline

Now we’re back in the game.
The Quarashi pain it’s plain
I see the suckers fall out and the fuckers call out: Pick me up.
But they don’t know what it’s about.
I do my shit on the mic and I’m pleasing the crowd.
Jump back, get back or else your getting a smack on your face
just like your daddy used to smack you way back in the days.
This ain't no silly ass game I’m playing, hear what I’m saying, now start praying

What we have is breaking us down.
What we have is breaking us down.
What we have is breaking us down.
What we have is breaking us down.
What we have is breaking us down.
What we have is breaking us down.
Dávám to zajímá o kop, že je to přicházející z podzemí místě
bití pop up, kurva, že obsahuje všechny kolem.
Dej mi zvuk z druhé strany
každý večer je chtěl jít dál a na toku a on a on a on.

Mister všivák mám spustit hned.
Můj čas je vám více než běžet jako rozsah Rover.
Ach můj bože neuvěřitelné superstar,
shodit nějaké texty, aby jim běží jako supercar.
Pokud víte, kde jsem na vaše tlustší než tuk,
způsobit pomozte mi Bůh, když není v pohodě kočka.
Nerovný, že to není ani právní
Já jsem zahnal do rap policie jako Bugsy Seagel.

Baseline, základní máme bláznů o případu a jejich základní mi dali.
Baseline, výchozí stav.
Baseline, základní máme bláznů o případu a jejich základní mi dali.
Baseline, základní

Nyní jsme zpátky ve hře.
V Quarashi bolest je prostý
Vidím, že hlupáci vypadnout a hajzlů vykřiknout: Pick mě.
Ale oni nevědí, co je to asi.
I to moje hovno o mic a jsem příjemná davu.
Přejít zpět, vrať se zpátky, nebo jiný váš dostávám plácnout na svou tvář
stejně jako tvůj táta používá k plácnutí vám cestu zpátky do dnů.
To není žádná hloupá hra jsem oslici hraji, slyším to, co jsem říkal, teď začít se modlí

Co máme, je prolomení nás dolů.
Co máme, je prolomení nás dolů.
Co máme, je prolomení nás dolů.
Co máme, je prolomení nás dolů.
Co máme, je prolomení nás dolů.
Co máme, je prolomení nás dolů.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy