Texty písní Quarashi Jinx Mr. Jinx

Mr. Jinx

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now it’s your type o mad Jinx the mad sucker with a tail.
I’ve got my life worked up it ain’t as cheap as one thinks.
I’ve got links on it, the same internet porn,
ain’t as deep as I’ve been now I’ve got Justin in my corner.
I creep up but they don’t want me back in
you know my love is so big I think my head is cracking,
smacking my face and always giving me the baseline,
dead in a days time, give back what’s mine.
This ain’t no rhyme about a junky on run another punk with a gun.
Now when you get it, meet the mad fun.
So get on your feet and get in pack with the deal
the beats on the wheel, now how do you feel.
The cool vibe from my lyrical solo
I beat on your chest when I’m bouncing like yoyo.
This story is old just like the tales I’ve told.
But mark my words it will turn into gold.

All right, we’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.

We dig around fanatics, tall and fallen manics
and the planets breaking down with god the only mechanic around,
faking firm ground, fucking up the program
so now I’m working on my devious master plan.
It’s all about these crazy comic relieves
you know Wooster and Jeeves and modern prophets you never believe,
we get them all on a bout leave out all the rules,
the white pigeons, and sail the ship of fools.

All right, we’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.

All right, we’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.

All right, we’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.
We’ve got it right all right.
Teď je to váš typ o šílených Jinx šílenou sosák s ocasem.
Mám svůj život pracoval až to není tak levná, jak už si člověk myslí.
Mám odkazy na to, že stejné internetové porno,
není tak hluboká, jak jsem byl dnes já mám Justin v mém rohu.
I přibližovat se ale nechcete mě zpátky
víte, moje láska je tak velká Myslím, že moje hlava je krakování,
smacking můj obličej a vždycky mi dali na základní úroveň,
mrtev ve dnech čas, vrátit to, co je moje.
To není žádná báseň o feťák na spuštění jiného punk s pistolí.
Teď, když jste to, setkat se šílenou zábavu.
Tak se na nohy a dostanete v balení s řešit
se bije na kole, teď, jak se cítíte.
Bezva pocit z mojí lyrické sólo
I porazil na vaší hrudi, když jsem jako nedoručitelná Yoyo.
Tento příběh je starý, stejně jako v pohádkách jsem řekl.
Ale značka moje slova, že se obrátí do zlata.

Dobře, máme právo to v pořádku.
Máme ho v pořádku.
Máme ho v pořádku.

My kopat kolem fanatiků, vysoký a padli manics
a planet rozepisovat s Bohem jediným mechanikem kolem,
simulant pevná půda, kurva, až program
Takže teď jsem pracovat na můj vychytralý plán.
Je to všechno o nich blázen komické zbavuje
víte, Jeeves a Wooster a moderní proroci už nikdy nebudete věřit,
jsme si je všechny na jeden zápas vynechat všechna pravidla,
bílé holuby, a plavit se na lodi bláznů.

Dobře, máme právo to v pořádku.
Máme ho v pořádku.
Máme ho v pořádku.

Dobře, máme právo to v pořádku.
Máme ho v pořádku.
Máme ho v pořádku.

Dobře, máme právo to v pořádku.
Máme ho v pořádku.
Máme ho v pořádku.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy