Texty písní Queen A Night At The Opera Prophet's Song

Prophet's Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
Beware the storm that gathers here
Listen to the wise man

I dreamed I saw on a moonlit stair
Spreading his hand to the multitude there
A man who cried for a love gone stale
And ice cold hearts of charity bare
I watched as fear took the old man's gaze
Hopes of the young in troubled graves
'I see no day' I heard him say
So grey is the face of every mortal

Oh oh people of the earth!
'Listen to the warning' the prophet he said
For soon the cold of night will fall
Summoned by your own hand

Ah ah children of the land
Quicken to the new life take my hand
Fly and find the new green bough
Return like the white dove

He told of death as a bone white haze
Taking the lost and the unloved babes
Late too late all the wretches run
These kings of beasts now counting their days
From mother's love is the son estranged
Married his own his precious gain
The earth will shake in two will break
And death all round will be your dowry

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
For those who hear and mark my words
Listen to the good plan

Oh oh oh oh and two by two my human zoo
They'll be running for to come
Running for to come out of the rain

Oh flee for your lives who heed me not
Let all your treasures make you fear for your life
Deceive you not the fires of hell will take you
Should death await you

Ah people can you hear me?
And now I know and now I know
And now I know and now I know
That you can hear me
And now I know and now I know
And now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
The earth will shake in two will break
Death all around around around around
Around around around around
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
Wo wo wo wo wo wo wo wo wo
Listen to the wise listen to the wise listen to the wise
Listen to the wise listen to the wise man
La la
La la la la la la

La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la
La la
La la
Come here I hear you
Come here I hear you
Come here I hear you
Ah ah ah ah ah
Listen to the man listen to the man listen to the man listen to the mad man

God gave you grace to purge this place
And peace all around may be your fortune
Oh oh children of the land
Love is still the answer take my hand
The vision fades a voice I hear
Listen to the madman!
But still I fear and still I dare not
Laugh at the madman!
Oh oh lidé této země
Slyšte varování, jež věštec vyřkl
Bouře se zde kupí, na ni pozor si dejte
Mudrcovi naslouchejte

Snil jsem, viděl jsem, na stupínku ozářeném
Své ruce tam davu rozevíral
Muž, jež plakal pro lásku hnilobou omámenou
A prochladlá srdce štědrosti zbavená
Sledoval jsem, jak strach do jeho zraku vstoupil
Naděje mladých v hrobech neklidných
Říkal 'Nevidím den', slyšel jsem
Šedá bude tvář každého smrtelníka

Oh oh lidé této země!
'Vyslyšte varování' proroka, řekl
Chlad noci se snese brzy
Vašima rukama samotnýma pozvaný

Ah, ah, děti této země
Pospěšte do nového života, chyťte se mé ruky
Leťte a najděte novou cestu zelenou
Jako holubice bílé se vraťte

Smrt je kostlivec v bílé mlze, řekl
Bere vše zapomenuté i děti nemilované
Pozdě, příliš pozdě, všichni chudí utíkají
Tito králové bestií teď jejich dny sčítají
Syn od mateřské lásky je odcizen
Sdílí jen své vlastní vzácné nadání
Země se zatřese, ve dví rozlomí
A smrt všude kolem bude věnem tvým

Oh oh lidé této země
Vyslyšte varování, jež věštec vyřkl
Pro ty, jež slyší a má slova vyslyší
Vyslyšte dobrý plán

Oh, oh, oh, oh a druh po druhu, mé lidské zoo
Budou kandidovat, ti co vystoupí
Kandidovat, ti co vystoupí z deště

Oh, utečte před životem svým vy, kdož mě neslyšíte
Bojte se o život svůj přes všechna bohatství, jež máte
Neklamte sami sebe, pekelný plamen pohltí vás
A smrt vás bude očekávat

Ah, lidé slyšíte mě?
A teď já vím, a teď já vím
A teď já vím, a teď já vím
Že mě slyšíte
A teď já vím, a teď já vím
A teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím
Země se zatřese, ve dví rozlomí
Smrt všude kolem, kolem, kolem, kolem
Kolem, kolem, kolem, kolem
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím, teď já vím
Teď já vím
Wo wo wo wo wo wo wo wo wo
Mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte
Mudrcovi naslouchejte, mudrcovi naslouchejte
La la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la
La la
La la
Pojďte blíž, slyším vás
Pojďte blíž, slyším vás
Pojďte blíž, slyším vás
Ah ah ah ah ah
Muži naslouchejte, muži naslouchejte, muži naslouchejte, bláznivému muži naslouchejte

Bůh vám odpuštění dal, aby toho místo očistil
A vaším bohatstvím mír může být
Oh, oh děti této Země
Láska je stále tou odpovědí, chyťte mou ruku
Hlas co slyším ve vizi zaniká
Bláznivému muži naslouchejte!
Ale stále se bojím a stále si netroufám
Směju se bláznivému muži!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy