Texty písní Quietdrive Close your eyes Into The Ocean

Into The Ocean

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know trust, I know fate, I know lust
I've lived to tell the tales
Many years pass me by,
leaving me alone with wasted time

The arrow flies, just as fast as time
As I watch it fly,
the sunset fills my eyes, so

Throw myself back into the ocean,
and I've lived to tell the tale
Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back

I don't trust, I don't hate,
I don't lust anymore
Since I was left behind
Consciously I'm awake,
I don't sleep anymore since God erased your life

And the arrow flies,
just as fast as time
As I watch it fly,
the sunset fills my eyes, so

Throw myself back into the ocean,
and I've lived to tell the tale
And I've lived to tell the tale
Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back

My father said you did your best
You tore your soul out of your chest
He said he made the same mistake
My mother wept, she told me son
I'll let you cry but just this once
Because I made the same mistakes

Throw myself back into the ocean,
but it wouldn't take me back
No it wouldn't take me back
Znám víru, znám osud, znám touhu
Žil jsem abych vyprávěl příběhy
Mnoho let prošlo kolem mě
nechávají mě samotného s promarněným časem

Šíp letí tak rychle jako čas
jak na něj koukám jak letí
východ slunce mě oslepuje, tak

Vrhni se zpátky do oceánu
a já žil abych vyprávěl příběh
Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
ne, to by mě nevrátilo zpět

Nevěřím, necítím nenávist
netoužím... už nikdy
od té doby co jsem byl opuštěn
schválně jsem vzhůru
nespím od té doby co Bůh smazal tvůj život

A šíp letí
tak rychle jako čas
jak na něj koukám jak letí
východ slunce mě oslepuje, tak

Vrhni se zpátky do oceánu
a já žil abych vyprávěl příběh
A já žil abych vyprávěl příběh
Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
Ne, to by mě nevrátilo zpět

Můj táta řekl, udělal jsi své nejlepší
vytrh jsi svou duši ze své hrudi
řekl že udělal tu stejnou chybu
Moje máma plakala, řekla mi: synu
nechám tě brečet ale jenom tentokrát
protože jsem udělala tu samou chybu

Vrhni se zpátky do oceánu
ale to by mě nevrátilo zpět
Ne, to by mě nevrátilo zpět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy