Texty písní Quietdrive Deliverance Kissing Your Lips

Kissing Your Lips

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A little piece in my life
Is all I need to get me by
But of course
One or two more things
Would make me satisfied

But right about now
I'm sitting down
With a girl who think she's found
Something more
I don't know
A little sister can't be sure
(Listen)

I just like kissing your lips
My darling girl
I know that's not what love is
So why can't I
Keep mine and you keep yours?
So we both know
What we're still waiting for

Just one more week
Go back home
Suburban life can't be that bored
Take your pills
Wash them down
With some coffee and some crowns

Just give me a kiss with your lips
Can you let me grab your hips?
Make me stop
I don't know
If I can do that on my own

I just like kissing your lips
My darling girl
I know that's not what love is
So why can't I
Keep mine and you keep yours?
So we both know
What we're still waiting for

Here we are
We're going through the motions
Doesn't mean
We're promising devotion
Don't ask me
Don't tell me, no
This is love

A cigarette is what I need
'Cause after this I should believe
This is love
Understand
That you'll have to tell your man
(So just tell him)

I just like kissing your lips
My darling girl
I know that's not what love is
So why can't I
Keep mine and you keep yours?
So we both know
What we're still waiting for

I just like kissing your lips
My darling girl
I know that's not what love is
So why can't I
Keep mine and you keep yours?
So we both know
What we're still waiting for
Malý kousek v mém životě
je všechno co potřebuju abych se dostal dál
Ale samozřejmě
Jedna nebo dvě další věci
By mě mohly uspokojit

Ale právě teď
Sedím dole
S dívkou která si myslí, že našla
něco víc
Nevím
Malá sestra si nemůže být jista
(Poslouchej)

Prostě rád líbám tvé rty
Mé drahé děvče
Vím, že to není to, co je láska
Tak proč bych nemohl
Pokračuju a ty taky pokračuješ?
Takže oba víme
Na co stále čekáme

Ještě týden
Jdi zpět domů
Předměstský život nemůže být tak nudný
Vem si prášky
Pošli je dolů
S trochou kávy a nějakými korunami

Prostě mi dej pusu tvými rty
Necháš mě uchopit tvé boky?
Přiměj mě zastavit
Nevím
Jestli to sám dokážu

Prostě rád líbám tvé rty
Mé drahé děvče
Vím, že to není to, co je láska
Tak proč bych nemohl
Pokračuju a ty taky pokračuješ?
Takže oba víme
Na co stále čekáme

Jsme tu
Budeme procházet skrz pohyby
Neznamená to,
že si slibujeme oddanost
Neptej se mě
Neříkej mi, nic
Tohle je láska

Cigareta je to, co potřebuji
Protože po tomhle bych měl věřit
Tohle je láska
Chápu,
že to budeš muset říct tvému muži
(tak mu to prostě řekni)

Prostě rád líbám tvé rty
Mé drahé děvče
Vím, že to není to, co je láska
Tak proč bych nemohl
Pokračuju a ty taky pokračuješ?
Takže oba víme
Na co stále čekáme

Prostě rád líbám tvé rty
Mé drahé děvče
Vím, že to není to, co je láska
Tak proč bych nemohl
Pokračuju a ty taky pokračuješ?
Takže oba víme
Na co stále čekáme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy