Texty písní Quietdrive When all that´s left is you I Lie Awake

I Lie Awake

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you hear me screaming
Coming to find you
It's not that I want to
Make it another night alone
This feeling is lonely
Sending me slowly
Hits me so deep
It cuts my bone
Fills my heart
Burns me up
For way too long
For way too long
Here's my hand
Pull me up

I lie awake because I'm scared
I'm not as fake as you once heard
But we'll lay down now making sure we
Put these words between us

Can you hear us falling
We're falling faster
It's hard to remember
Where we were at a year before
I thought we were ready
I thought we were steady
'Till the emotion
Hit the floor
Fills my heart
Burns me up
For way too long
For way too long (where did you go)
Here's my hand
To pull me up

I lie awake because I'm scared
I'm not as fake as you once heard
But we'll lay down now making sure we
Put these words between us
Don't put these words between us

I lie awake because I'm scared
I'm not as fake as you once heard
But we'll lay down now making sure we
Put these words between us
I lie awake because I'm scared
I'm not as fake as you once heard
And we'll lay these words
And we'll put them down
On the floor beneath us
Don't put these words between us
Don't put these words between us
Můžeš mě slyšet křičet
Přicházím tě najít
Není to tak, že chci
strávit další noc sám
Tento pocit je osamění
Zpomaluje mě
Udeří mě tak hluboce
že mi to řeže mé kosti
naplňuje to mé srdce
spaluje mě
Na strašně dlouho
Na strašně dlouho
Tady je má ruka
Vytáhni mě

Ležím ale jsem vzhůru protože mám strach
Nejsem tak falešný jak jsi kdysi slyšela
Ale my se budeme snažit ted zajistit, abychom
dali tyto slova mezi nás

Můžeš nás slyšet padat
Padáme rychleji
Je těžké si uvědomit
kde jsme byli před rokem
Myslel jsem, že jsme připraveni
Myslel jsem, že jsme stabilní
Dokud emoce
nedopadly na podluhu
Naplnily mé srdce
A spalují mě
Na strašně dlouho
Na strašně dlouho (kam jsi šla)
Tady je má ruka
Vytáhni mě

Ležím ale jsem vzhůru protože mám strach
Nejsem tak falešný jak jsi kdysi slyšela
Ale my se budeme snažit ted zajistit, abychom
dali tyto slova mezi nás
Nedávej ty slova mezi nás

Ležím ale jsem vzhůru protože mám strach
Nejsem tak falešný jak jsi kdysi slyšela
Ale my se budeme snažit ted zajistit, abychom
dali tyto slova mezi nás
Ležím ale jsem vzhůru protože mám strach
Nejsem tak falešný jak jsi kdysi slyšela
A my položíme tato slova
A my je dáme dolů
Na podlahu pod nás
Nedávej ty slova mezi nás
Nedávej ty slova mezi nás
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy