Texty písní Quietdrive When all that´s left is you Rush Together

Rush Together

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They grew up in the same old town
Never knowing the other was around
Read from the same damn books
Never gave each other looks
But one day the sun will shine
I know
For their eyes have told me so
Chasing advice from those who say
I’ve lost my mind

Rush together to find each other
Now it’s too late
You can never wait for luck
Forever bound
By the same instrument
We all adhere
That’s guilt

So that’s how the story goes
So far
I’ll tell you the rest
But now
I’m tired of what I think
A situation where I can’t sing
But I hate the vagrant life
I know
Nothing has been more sold
‘Til Now
Living my life after those who say I’ve lost my mind

Rush together to find each other
Now it’s too late
You can never wait for luck
Forever bound
By the same instrument
We all adhere
That’s guilt

This is the end
Of the song
Where the facts are laid out for you
In a nice little line
But I’m trying
To portray my experiences
As clear as I can
In another day
At another time
We can stand
Hand in hand
In the end

So what do you say?
What do you say?
Can we turn this clock back
Thirteen years
And relate
I won’t mind
Can we stay?
Isn’t it fate?
Isn’t it fate?
That we spill our guts out
On this very day
I don’t mind
I want to
I want to
Stay
Vyrostli ve stejném starém městě
Nikdy nezjistili, že ten druhý byl někde kolem
Četli že stejných zatracených knih
Nikdy se navzájem neviděli
Ale jednoho dne slunce zazářilo
Vím to
jejich oči mi to řekly
Začli si nechat radit od těch, kteří říkají
Ztratil jsem svou mysl

Oba začli společně hledat toho druhého
Teď je už ale pozdě
Nikdy nemůžeš na štěstí čekat
to se navždy váže
na stejnou věc
Všichni se toho držíme
To je naše vina

Tak to je, příběh pokračuje
Doteď
Řeknu vám zbytek
Ale teď
Jsem unavený z toho na co myslím
Je to situace, kdy nemůžu zpívat
Ale nenávidím tulácký život
Vím že
Nic víc se už neprodá
až doteď
Žiju svůj život po těch, kteří říkají, že jsem ztratil svou mysl

Oba začli společně hledat toho druhého
Teď je už ale pozdě
Nikdy nemůžeš na štěstí čekat
to se navždy váže
na stejnou věc
Všichni se toho držíme
To je naše vina

To je konec
písně
kde jsou fakta stanovena pro vás
v pěkných pár řádcích
Ale snažím se
Vylíčit své zkušenosti
Tak jasně jak jen můžu
V jiném dni
V jiné době
Můžeme zůstat
Ruku v ruce
Nakonec

Tak co na to říkáš?
Co na to říkáš?
Můžeme otočit hodiny zpět
o 13 let
A komunikovat
Nebude mi to vadit
Můžeme zůstat?
Není to osud?
Není to osud?
který nás vykuchá
v ten samý den
Nevadí mi to
Chci
Chci
Zůstat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy