Texty písní R.I.O. Serenade

Serenade

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Did you see the lights?
As they fell all around you
Did you hear the music?
A serenade from the stars

Wake up, wake up
Wake up and look around you
We're lost in our space
And the time is our own

Did you feel the wind?
As it blew all around you
Did you feel the love?
That was in the air

Wake up, wake up
Wake up and look around you
We're lost in our space
And the time is our own

The sun comes up
And it shines all around you
You're lost in our space
And the eart is you own

Wake up
Wake up and look around you
We're lost inner space
And the time is our own
Viděl jsi ta světla?
Jak padala všude kolem tebe
Slyšels tu hudbu?
Serenáda z hvězd

Vstávej, vstávej
Probuď se a rozhlédni se kolem sebe
Jsme ztraceni v našem prostoru
A čas je náš vlastní

Cítil jsi vítr?
Jak foukal okolo tebe
Cítil jsi lásku?
Byla ve vzduchu

Vstávej, vstávej
Probuď se a rozhlédni se kolem sebe
Jsme ztraceni v našem prostoru
A čas je náš vlastní

Slunce vychází
A svítí všude okolo tebe
Jsi ztracen ve vlastním prostoru
A země je ti vlastní

Vstávej
Probuď se a rozhlédni se kolem sebe
Jsme ztraceni ve vnitřním prostoru
A čas je náš vlastní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy