Texty písní R. Kelly Unfinished Business Dont Let Me Die

Dont Let Me Die

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[R Kelly]
Dear God, bring our P-O-Ws home
And our brothers on lockdown, home
AMEN!!!

[Jay-Z]
JEAH !!! Back blocked on everybody laptop
(HOV) Hittin' niggas from da shower, hold a note like da guy who said da British is comin'
(KELL) Oh yeah da niggas is comin' get out ya good dishes or somethin' like it's Thanksgiving
(HOV) And non other than da "R" and without further a due like Freddy get ready it's .....

[R Kelly]
Whatever happen Lord, dont pass me by
Cause whenever I did wrong it was ya name I cried
I heard you forgave over and over again
But when I found out I love you, you became ammune to my sins
Laid wide awake in da middle of my sleep (I see dead people)
And sometimes it's me Lord
I never wanted to be a thug father
I only wanted to be a son of a father
That's how it sounds inside, worse than da war in Iraq, when it's me against I
I gave up da weed and somehow Im still high
Three years still seein' them three guys Lord (Whoo)
Sometimes I dont know what you want from me, but I do know you know what I want from you
(Give it to me)
(Come on) Take away this Hennessey, take away me runnin' da streets
Stop people from rapin' me, take away all this jealously and prejudicy
Lord you said it was better place, I grew up around pimps, hustlers, hoes and project gates
Its HARD TO BELIEVE in what I cant see
I got to get this money and feed my family

[Jay-Z]
Whatever in me guides my life, dear Lord Dont Let Me Die tonight
But if I shall before I wake, what shall I say
Its been a good run from hoodlum to outin' da states
How could one who made so much foul mistakes, still be allowed to have a smile on my face
How whatever da case Im glad it wasnt murder, in a town you never heard of
From a nickel plated burner
Now my life straight like a perm, tried to take da spot I earn
Muthafucka better learn

[Chorus]
(Its HOV) Back blocked on everybody laptop
(KELL) Hit niggas from da shower, hold a note like da guy who said da British is comin'
(HOV) Oh yeah da niggas is comin get out ya good dishes or somethin' like its Thanksgiving
(KELL) And non other than da "R" and without further a due like Freddy get ready

[R Kelly]
Lord hear me out, got a few more things to say
These demons be chasin' me like everyday (Come here)
Nah my life on crutches, never say I never walk again
But da devil is a lie cause I believe within'
You're da reason that Im still here, even though I dont act like it
Even though I hear my callin' and fight it
Fools do me so wrong, its hard to stay righteous
Pimpin was allowed to happen I'll hide it
Believe me Lord I want you, got money and fame but still it just wont do
Sometimes I dont like who I am, when I look in da mirror my reflection is Uncle Sam (Uncle Sam)
And every night I have these weird dreams, that a preacher trapped inside of me wake up and cant
breathe
I feel like its twenty of me, goin' twenty different directions on a one way street Lord
I got houses, money and cars, and met every single superstar
I got da whole music industry sold, but it still dont matter .......

[R Kelly & Jay-Z]
When Im gone and my casket closed!!!

[Jay-Z]
Whatever in me guides my life, dear Lord Dont Let Me Die tonight
But if I shall before I wake, I'd accept my fate
I did what I did my heart was in da right place (Ohhh)
I guess so I can live it put food on my plate
You must still love me not to let it in by three that day
Well whatever da case Im glad it wasnt murder, in a town you never heard of
From a nickel plated burner
I guess Im not finished wit my journey, please forgive me for my sins
Shit Im still tryna learn me

[Chorus]
(HOV) From da back block on everybody laptop
(KELL) Hit niggas from da shower, hold a note like da guy who said da British was comin'
(HOV) Oh yeah da niggas is comin get out ya good dishes or somethin' like its Thanksgiving
(KELL) And non other than da "R" and without further a due like Freddy get ready

[Bridge]
[(R Kelly) Jay-Z]
Many men (Whoo) have come and gone in these streets (Feel Me)
Walked alone in these streets (Ohhh) waitin' to hear from you (Come on Lord)
Oh Lord,(Whoo)wrap your arms (Wrap your arms around us God)around da hood
(Lift every peace from war, bring our soldiers home, Let us pray)
[R Kelly]
Milý Bože, aby naše P-O-WS domů
A naše bratry na uzamčení, domácí
AMEN!

[Jay-Z]
JEAH! Zpět blokován na každého notebooku
(HOV) Hittin 'niggas od sprchy da, držet na vědomí, jako chlap, který řekl, da da British je sem'
(Kell) Ach jo da niggas je sem 'dostat ya dobrá jídla nebo něco', jako je Den díkůvzdání
(HOV) A mimo jiné, než da "R" a bez dalšího důvodu, jako je Freddy připravte se, že je .....

[R Kelly]
Ať už se stalo Pane, dont mě míjí
Příčina, když jsem udělal špatně, že byl ya jméno jsem plakala
Slyšel jsem, že vám odpustil znovu a znovu
Ale když jsem zjistil, Miluji tě, jste se stali ammune na mé hříchy
Podle bdělý uprostřed da mého spánku (Vidím mrtvé lidi)
A někdy to jsem já Hospodin
Nikdy jsem nechtěl být násilník otcem
Jen jsem chtěl být synem otce
To je, jak to vypadá uvnitř, horší než da válku v Iráku, když to já jsem proti
Vzdal jsem se da plevele a nějak Im stále vysoká
Tři roky ještě seein 'jim tři kluci pán (Whoo)
Někdy Nevím, co ode mě chcete, ale já vím, že vím, co chci od vás
(Dej mi to)
(Pojď) Take away této Hennessey, odnášet mě Runnin 'da ulic
Zastavit lidi od Rapin 'mě, odnést vše žárlivě a prejudicy
Pán si říkal, že to bylo lepší místo, jsem vyrostl kolem pasáků, podvodníků, motyky a projekt brány
Jeho těžké uvěřit v to, co nemůžu vidět
Musím si to peníze a krmiv moje rodina

[Jay-Z]
Ať ve mně průvodci mém životě, milý Pán Dont Let Me Die dnes
Ale když jsem se předtím, než jsem probudit, co mám říct
Jeho byl dobrý spustit z chuligán do outin 'da států
Jak by mohl ten, kdo dělal tolik chyb faul, ještě, může mít úsměv na mé tváři
Jak se co da případě Im rád, nebyl to vražda, ve městě, jste nikdy neslyšeli
Z poniklované hořáku
Nyní se můj život přímo jako trvalou, pokusil se vzít da místě si vydělám
Muthafucka lépe učit

[Chorus]
(Jeho HOV) Zpět zablokoval na každého notebooku
(Kell) Hit niggas od da sprchy, držet na vědomí, jako chlap, který řekl, da da British je sem '
(HOV) Ach jo da niggas je sem dostat ven ya dobrá jídla nebo něco 'jako jeho díkůvzdání
(Kell) a ne jiná, než da "R" a bez dalšího důvodu, jako je Freddy připravte

[R Kelly]
Pán vyslechni mě, mám pár věcí, které říkat
Tito démoni se chasin 'mě, jako každodenní (Pojď sem)
Ne můj život o berlích, nikdy neříkej nikdy jsem chodit
Ale da ďábel, je lež, protože jsem přesvědčen uvnitř '
Jsi da důvodu, že im stále tady, i když jsem dont jednat, jako tomu
I když jsem slyšel můj Callin 'a boj s ní
Blázni mi tak špatně, jeho těžké zůstat spravedlivý
Pimpin bylo umožněno, aby se stalo, že budu skrývat
Věřte mi, Pane, chci tě, mám peníze a slávu, ale pořád to prostě zvyklý dělat
Někdy jsem nelíbí, kdo jsem, když se podívám do zrcadla da svůj odraz je strýček Sam (Strýček Sam)
A každý večer jsem tyto divné sny, že kazatel uvězněni uvnitř mě probudit a převýšení
dýchat
Cítím se stejně jako jeho dvacet mi, Goin 'dvacet různých směrů na jeden cesta Páně
Dostal jsem domů, peníze a auta, a se setkal každý superstar
Mám da celý hudební průmysl prodal, ale stále dont záležitost .......

[R Kelly & Jay-Z]
Když jsem šel a moje rakev uzavřena!

[Jay-Z]
Ať ve mně průvodci mém životě, milý Pán Dont Let Me Die dnes
Ale když jsem se předtím, než jsem probudit, tak bych přijmout svůj osud
Udělal jsem, co jsem udělal mé srdce bylo v da správném místě (Ohhh)
Myslím, že tak mohu žít dát jídlo na mém talíři
Musíte mě stále milovat, aby na tom v ten den tři
No, co da případě Im rád, nebyl to vražda, ve městě, jste nikdy neslyšeli
Z poniklované hořáku
Myslím, že Im neskončil vtip mé cesty, prosím, odpusť mi mé hříchy
Hovno Im stále tryna učit mě

[Chorus]
(HOV) Od da zpět blok na každého notebooku
(Kell) Hit niggas od sprchy da, držet na vědomí, jako chlap, který řekl, da da britských byl sem '
(HOV) Ach jo da niggas je sem dostat ven ya dobrá jídla nebo něco 'jako jeho díkůvzdání
(Kell) a ne jiná, než da "R" a bez dalšího důvodu, jako je Freddy připravte

[Most]
[(R Kelly), Jay-Z]
Mnoho mužů (Whoo) přicházejí a odcházejí v těchto ulicích (Feel Me)
Šel sám v těchto ulicích (Ohhh) čeká 'to slyším od vás (Pojď pán)
Ó, Pane, (Whoo) zabalit ruce (Zabalte své paže kolem nás Bůh) v okolí da kapuce
(Výtah každý pokoj z války, aby naše vojáky domů, Modleme se)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy