Texty písní R. Kelly Unfinished Business Mo Money

Mo Money

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Jay-Z]
That nigga let his fuckin flow go
Niggaz tryin to switch up the flows on niggaz
Hit niggaz, slip niggaz with a micky
Drop that joint

Yeah yeah (it's the remix y'all)
Like a muh'fucker (oh yeah)
Whassup my nigga (and still hot up in that boy, ain't it man)
(Yo Jay, Kel, fin' ta set it off for y'all)
C'mon

[R. Kelly]
It's, the, remix
TrackMaster remix y'all, Kels and Jigga
Big chips with Twista y'all, get this money

[Twista]
I, heard the ballers when I pulled up to the club
Cause I'm rollin up on fo' flickers
Peanut-butter interior, black body
And in case you didn't know, I be the Twista
Hundred bombs in my pockets, put your ones up
I hear some niggaz lookin at me for the come up
Try to creep creep, I pull a gun up
I put a hole in the first nigga that run up
The ballers be Jay, R, and T
Spit it cold cause the music is a part of me
Can't nobody spit it fast as me
Got an academy of haters comin after me
I know I got what you want, I know I got what you need
Come and mob to the top before you get, this, money

Pull up on the block in the alien gray Bentley
Full of sport modes, you never could hang with me
Just to get in early, I paid a extra 50
Gettin that money my nigga
Oh-five Chrysler, trees for the blunts
Three hoes in the back, two fiends in the front
Twenty-two inch shoes, CV's in the trunk
Gettin that money my nigga
Makin dough off a style I be the best in
Glad to be down with these two livin legends
Now let me see which league I'ma invest in
Gettin that money my nigga
Rollin this cheer, put the niggaz in fear
Makin bitches shed tears, take a look at my career
Now the shit's swell; when I get up to 70 in the Coupe
Peep the wing when I hope out the tail - tell 'em Kel

[Chorus: R. Kelly]
We off up in the club, we got our hands up
Drinks in the club because we gettin that money my nigga
We rollin 24's, open them Bentley do's
Got plenty hoes because we gettin that money my nigga

[R. Kelly]
Pull up to the club, chicks in the back
Some smokin on weed, some sippin Co-gnac
Into the club, whole crew to the back
Super the stars make it sharp as a tack
Gotta have my forty-five inch in it
In the house, from the gate, twenty minutes
Game over and I'm still not finished
I play haters like V play tennis
Livin like a motherfuckin Richie Rich nigga
Got a butler for my Maybach nigga
White linen, smokin ci-gar
Lyrics like bullets, tongue like a trigger
Feelin on your booty
Tryin to get one of these nice ladies
to come up to my room and do, me
Have her man like who's, he
Was a pimp at birth, first ho was a nurse
And I'ma be a pimp 'til I'm stretches in a hearse
Sometimes showbiz is the worst
I'm blessed with "The Gift & The Curse," whoa
Shoot ball, now I'm off to the spa
Fresh and clean, now I'm off in the car
Got a date with a superstar
We take lunch, now twelve o'clock
Hit the mall bout two o'clock
In the movies bout five o'clock
Seven o'clock 'til nine o'clock
we in my crib, my bed, goin non-stop
This for my project niggaz, widebody Mo' sippers
Pimps hustlers herb flippers, get, this, money

[Chorus]

[Jay-Z]
Gettin this money switchin my whips and my kicks
Like I'm just addicted to difference you pick what you want from me
To be a, lame with visions of riches, enter my brain
Like I picture myself in deep dishes, just switchin lanes
It's just insane, is it? I'm from the district where niggaz
either in prison or pay visits like in-laws
So we fend for ourself, and the wealth is in raw
We can't help but been lost, what else gon' make that engine roar?
Lay back in 745, big boy cars, that's all we drive
Into the club we get all the eyes when you gettin that money my nigga

[Chorus]

[R. Kelly]
TrackMaster remix y'all, Kels and Jigga
Big chips with Twista y'all, get this money
[Jay-Z]
Nigga, že nechal jeho kurva tok jít
Niggaz snažím přepnout do toků na niggaz
Hit niggaz, skluzu niggaz s micky
Drop, že společné

Jo jo (to je remix y'all)
Stejně jako muh'fucker (ach jo)
Whassup můj nigga (a ještě horké se v ten kluk, není to člověk)
(Yo Jay, Kel, fin 'ta Set It Off na y'all)
C'mon

[R. Kelly]
Je to,, remix
TrackMaster remix y'all, Kels a Jigga
Velké čipy s Twista vám všem, si tyto peníze

[Twista]
Jsem, slyšel, když jsem vytáhl ballers do klubu
Protože jsem se valí na pro 'bliká
Arašídové máslo-interiér, černý tělo
A v případě, že jste nevěděl, jsem se Twista
Sto bomby v mé kapsy, dejte ty se
Slyšel jsem, že někteří niggaz dívají se na mě za přijít
Pokuste se plížit tečení, jsem vytáhnout zbraň se
Dal jsem díru v první nigga, které běží nahoru
Ballers být Jay, R a T
Spit je chladno způsobí hudba je mou součástí
Nemůže nikdo plivat to rychle jako já
Mám akademii haters sem za mnou
Vím, že jsem dostal to, co chceš, já vím, že jsem dostal to, co budete potřebovat
Přijďte a dav na vrchol, než se dostanete, to, peníze

Vytáhnout na blok v cizích šedé Bentley
Plný sportu režimů, nikdy by pověsit se mnou
Jen aby se dostali na začátku, jsem zaplatil dalších 50
Gettin, že peníze mi nigga
Oh-pět Chrysler, stromy pro oslabí
Tři motyky v zádech, dvě ďáblů v přední části
Dvacet-dva palce boty, CV v kufru
Gettin, že peníze mi nigga
Makin těsto z styl jsem být nejlepší v
Jsem rád, že se dolů s těmito dvěma livin legendy
Nyní mi dovolte vidět, které investují do ligy jsem
Gettin, že peníze mi nigga
Rollin tento jásot, dal niggaz ve strachu
Makin feny slzy, podívejte se na mé kariéry
Nyní je shit bobtnat, když se dostanu až na 70 v Coupe
Peep křídla, když doufám, že se na ocas - řekni 'em Kel

[Chorus: R. Kelly]
Jsme mimo do klubu, jsme dostali ruce
Nápoje v klubu, protože my stáváme, že peníze mi nigga
My Rollin 24 je, otevřít je Bentley si to
Mám spoustu motyky, protože my stáváme, že peníze mi nigga

[R. Kelly]
Vytáhnout do klubu, mláďata v zádech
Některé Smokin na plevel, některé sippin Co-gnac
Do klubu, celá posádka se zpět
Super hvězdy, aby bylo ostré jako připínáček
Musím mít moje čtyřicet pět palců v něm
V domě, od brány, dvacet minut
Hra skončila a já jsem ještě neskončil
Hraju rád tenis hrát nenávidící V
Žiju jako motherfuckin Richie Rich nigga
Mám sluha pro můj nigga Maybach
Bílé prádlo, nekouří ci-gar
Slova jako kulky, jazyk jako spoušť
Feelin na kořist
Snažím se dostat jeden z těchto hezké dámy
přijít do mého pokoje a dělat, já
Mají svého muže, jako kdo je, že
Byl pasák při narození, nejprve ho byla zdravotní sestra
A já jsem se pasák 'til jsem se táhne v máry
Někdy show je nejhorší
Já jsem obdařen "The Gift & The Curse," whoa
Střílet míč, teď jsem pryč do lázní
Svěží a čistý, teď jsem pryč v autě
Mám rande s superstar
Bereme oběd, hned dvanáct hodin
Hit obchoďáku zápas dva hodin
Ve filmech zápas pět hodin
Sedm hodin 'til devět hodin
jsme v mé postýlce, moje postel, jede non-stop
To pro můj projekt niggaz, widebody Mo 'sippers
Kuplíři Podnikavci bylina ploutve, dostanete tento, peníze

[Chorus]

[Jay-Z]
Gettin tyto peníze switchin můj biče a moje kopy
Stejně jako jsem prostě závislý na rozdíl můžete vybrat, co chcete ode mě
Chcete-li být, chromý s vizí bohatství, zadejte můj mozek
Stejně jako jsem obrázek sám v hluboké misky, jen switchin pruhy
Je to jen šílený, že? Jsem z okresu, kde niggaz
buď ve vězení nebo zaplatit návštěvy, jako je in-zákony
Tak jsme se o sebe postarat sami, a bohatství je v syrovém
Můžeme si pomoci, ale byly ztraceny, co jiného gon 'dělat, že motor řev?
Lehla na záda na 745, velký chlapec auta, to je všechno, co jsme disk
Do klubu jsme si všichni oči, když si dostání, že peníze mi nigga

[Chorus]

[R. Kelly]
TrackMaster remix y'all, Kels a Jigga
Velké čipy s Twista vám všem, si tyto peníze
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy