Texty písní R. Kelly Unfinished Business Stop

Stop

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: Tone (R. Kelly)]
Yo, Duro, tell Rob to hurry up back in the booth, man
We got the Track joint
Yo, this Tone the referee, while I got your attention
I gotta we set out to bring you the best possible heat
For your two step, me, Jigga and Kells
You know, so y'all just enjoy, aight
Yo, Rob you there? (Yeah) Your mic sound nice (uh-huh uh-huh)
You first to blow (yeah) Ight, you ready to blow (uh-huh)
Aight, let's go

[Chorus: R. Kelly]
Hold up, wait a minute, stop
Jigga, I'm about to put the shit down
Hold up, wait a minute, stop
I'm about to, make these niggaz get down
Hold up, wait a minute, stop
Guaranteed, these niggaz gonna feel us
Hold up, wait a minute, stop
Tone and Poke, blow the motherfuckin' speakers

[R. Kelly]
Grab a bottle, get two models
Thugs at Apollo's, niggaz wanna follow
I'm about to show you, how wild it gets
That nigga Hov', is the craziest
Stop at the club, bout a quarter to six
With a bottle in my hand, yellin' "Bitch, I'm rich"
Hey, y'all niggaz see me, I can't believe it
You startin' to sound like, you don't want it
Tony's on the drop, blue and yellow rocks
He keep yellin', stop, Sisqo's album flopped
What you wanna do, if you drinkin', I'm hangin' out with you
Five, four, three, two, one
Hang on y'all, let's have some fun

[Chorus]

[Jay-Z]
It's Young... uh, mack alone, I'm back in the zone
I'm out they way, still these rappers won't leave me alone
I can give a fuck what these rappers sayin' bout me
That just let's me know, they can't go a day without me
Scared of me succeading, that's the reason you doubt me
Cuz if you ain't believe me, you wouldn't be thinkin' bout me
Sorta how like you, never crossed my mind
Until you crossed the line, stop...
Then I gotta come accross a rhyme
To let the world know you come across a mime
I do so much sauce with lines, with someone who saws my climb
From Marcy to party, where you soakin' up blue nine
Prude, am I, got a du-lema, I'm a dude from the hood
Who loves jewels, who am I?
You where placed in the same shoes, size 10/5
With a sick view, of the place you grew, dude, can I
Live, what I did, for this whole rap circus
I open up more doors for y'all fuckers than car service
Ya'll nervous, I ain't back yet
I'm on extended vaca', I ain't unpack yet, stop worrying

[R. Kelly]
Five, four, three, two, one
Hang on y'all, let's have some fun

[Chorus]

[Foxy Brown]
Shit, she back with the nigga inf dot
Uh-oh, somebody better tell this broad
I'm a nine year veteran, I'm back with my breathren
I sware to god, it feel like '96 again
Bitches snatchin' bags, see, they fuckin' with my shit again
We bout to let them hammers pop
In the 'Stuy, dudes, callin', you a problem, Fox'
I got the automore pierre watch
Butterscotch, GT, good toe on, three eight cock
Ya'll ain't see this much love since they cried for 'Pac
Since Big passed, or since Jay passed the Roc
I'm in a clearport, full length mink in a G4
Fuck I'm lookin' like rhyming for a hundred g's, for?
No, I don't talk to media guys
I don't chatter with the best, ain't no question whose the best
Shawn and Kelly, Fox, best of both worlds, I see y'all
Aiyo, Kel, nigga, holler at your peoples

[R. Kelly]
Five, four, three, two, one
Hang on y'all, let's have some fun
Intro: Tone (R. Kelly)]
Yo, Duro, řekněte Rob, aby si pospíšil zpět do boxu, muž
Máme společné stopy
Jo, to tón rozhodčí, když jsem vaši pozornost
Musím jsme se vydali, aby vám přinesla co nejlepší tepelně
Pro vaše dvou etapách, mě, Jigga a Kells
Víš, takže vám všem jen těšit, aight
Yo, Rob jsi tam? (Jo) Vaše mic pěkný zvuk (uh-huh uh-huh)
Jste první ránu (jo) rávu, jste připraven na ránu (uh-huh)
Aight, pojďme

[Chorus: R. Kelly]
Počkej, počkej, zastávka
Jigga, já jsem o tom dát hovno dolů
Počkej, počkej, zastávka
Chystám se, aby tyto niggaz dostat dolů
Počkej, počkej, zastávka
Garantujeme, tyto niggaz budu cítit nás
Počkej, počkej, zastávka
Tón a Poke, rána motherfuckin 'reproduktory

[R. Kelly]
Uchopit láhev, dostanete dva modely
Thugs u Apolla, niggaz chtějí následovat
Chystám se vám ukázat, jak divoký to dostane
Že nigga Hov ', je nejbláznivější
Zastavit v klubu, záchvat 05:45
S lahví v ruce, yellin '"Bitch, já jsem bohatý"
Hej, y'all niggaz mnou, nemohu uvěřit, že
Jste startin ', aby to znělo jako, nechcete to
Tony je na poklesu, modré a žluté skály
On držet yellin ', stop, Sisqó album propadlo
Co chcete dělat, když drinkin ', jsem visí' s vámi
Pět, čtyři, tři, dva, jedna
Vydrž y'all, pojďme se bavit

[Chorus]

[Jay-Z]
Je to mladý ... uh, Mack sám, jsem zpátky v zóně
Já jsem se, že tak bude i nadále tyto rapperů ne nech mě na pokoji
Mohu dát kurva, co tyto rapperů říct 'o mě
Že právě pojďme mi vědět, že nemohou jít den beze mě
Strach ze mě succeading, to je důvod, proč pochybovat mě
Protože jestli není věřte mi, že byste neměl být přemýšlela 'o mě
Sorta jak jako vy, nikdy mě nenapadlo
Dokud si překročilo linii, přestat ...
Pak musím narazit rým
Aby se svět vědět, narazíte pantomima
Nemám tolik omáčka s linkami, s někým, kdo pil moje lezení
Od Marcy do party, kde si soakin 'až devět modrá
Prudérní, jsem, mám-du Lema, jsem frajer od kapuce
Kdo miluje šperky, kdo jsem já?
Jste-li umístěny ve stejné boty, velikost 10 / 5
S nemocným pohled na místo, kam rostl, vole, mohu
Žijí, co jsem udělal, za celý tento cirkus rap
Otevřel jsem dveře do více než k vám všem, zmrdi autoservisů
Ya'll nervózní, já se ještě nevrátil
Jsem na rozšířené Vaca ', jsem zatím není rozbalit, přestat bát

[R. Kelly]
Pět, čtyři, tři, dva, jedna
Vydrž y'all, pojďme se bavit

[Chorus]

[Foxy Brown]
Do prdele, ona se zpět s nigga inf dot
Uh-oh, někdo lepší říct této široké
Jsem devět rok veterán, jsem zpátky s mým breathren
Jsem s přísahou zaslíbil Bohu, to pocit '96 znovu
Feny snatchin 'tašky, vidět, že kurva' s mojí hovno zase
Jsme zápas nechat je kladiva pop
V 'Stuy, chlapi, volá', vás problém, Fox '
Mám automore pierre hodinky
Karamelový, GT, dobrá prst na tři osm kohout
Ya'll není vidět tolik lásky, protože volali pro 'Pac
Vzhledem k tomu, Big prošel, nebo od Jay prošel Roc
Jsem v clearport, plné délce norka v G4
Kurva já jsem hledal 'jako rýmovat na sto G, pro?
Ne, nechci mluvit s médii kluci
Nemám klábosení s nejlepšími, není žádná otázka, jehož nejlepší
Shawn a Kelly, Fox, nejlepší z obou světů, vidím y'all
Aiyo, Kel, nigga, křičet na své národy

[R. Kelly]
Pět, čtyři, tři, dva, jedna
Vydrž y'all, pojďme se bavit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy