Texty písní R. Kelly Unfinished Business The Return Remix

The Return Remix

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: Tone (Doug E. Fresh)]
Yo, this Tone the referee, knawhatimean?
And I'm about to bring y'all some history
We got the best of both worlds
And I got the Get Fresh Crew
Doug Fresh! (one, two, three, come on!)

[Jay-Z]
Mirror mirror on the wall
Whose is the freshest of them all?
I love 'em all, but none of y'all
Is Doug E., as me and the boy Kelly
With the suicide doors, fuck 'em all
We got hits like a thirty shot clip
When we throw it in the air, everybody hit the floor
Holla at your boy, boys
When we boys, so we bringin' out them toys
I ain't a lame, on them Dana Dane's
Wiggie, you annoyed man, when the year change, we change
Nigga, we right here, we can go bank for bank
We can go clip for clip, nigga, chain for chain
We can go bitch for bitch, got a pretty young thing
That I keep by my hip, like my celly that rings

[Hook: R. Kelly]
Meeting Michelle at the hotel
While Jay and Tone on the way to the afterparty
Got the ladies sayin', oh

[Jay-Z]
Best of both worlds, and we rock the club
youknowhatimsayin
Boy H-O, Kells, we not playing
Losers lose, so when we does what we do, we win
And win again, like deja vu
Then we win again, like M.J. do
Three-peat, then we retreat to waters that's blue
Young Scrappy, that's what grown man do, let's move

[Chorus 2x: R. Kelly]
In this arena, arena
All we wanna see is them hands up, hands up
This is for them hustlin' boys and girls
It's the return of best of both worlds

[Slick Rick]
Well once upon a time, they left the glove and the star, kid
He swore he was the man, but he was nothing but garbage
Let me rephrase that, bubblin' with pride
Did have skills, but he was ugly inside
Instead of uplift folks, sittin' on the non sense
Hurtin' people feelings like he didn't have a conscience
Like 'I love you', when he's hittin' that stash
Then degraded, the shorty, like he didn't have class
Even let a gay jew man tack his jheri
Then, got the nerve to call the next cat a fairy
Swindlin', forgot the god above him
Finally, fan base trinklin' down to nothing
No concern for his estate, though, was yearnin' for a break
Bitter and evil, didn't learn from his mistake
The moral of the story is, don't be a pair of knickers
Be good, boys and girls, and you can be as great as
Rick is

[Chorus 2x]

[R. Kelly w/ Doug E. Fresh beatboxing]
My baby momma's robe, my rent is overdue
It took half the pay, and now my life is filled with rainy days
But I stashed some dough, how much, you'll ever know
It's Doug Fresh, Slick Rick, Kells and Jay-Z
[Intro: Tone (Doug E. Fresh)]
Jo, to tón rozhodčí, knawhatimean?
A já jsem o tom, aby vám všem něco o historii
Máme nejlepší z obou světů
A mám získat čerstvé posádky
Doug Čerstvé! (Jeden, dva, tři, no tak!)

[Jay-Z]
Zrcadlo zrcadlo na zdi
Čí je nejčerstvější z nich?
I love 'em všechny, ale žádný z y'all
Je Doug E., jako já a chlapec Kelly
Na sebevražedné dveře, kurva 'em všechny
Máme hity jako třicet shot klip
Když jsme se hodit ho do vzduchu, všichni dopadl na podlahu
Holla na své chlapce, chlapci
Když jsme kluci, tak jsme bringin 'z nich hračky
I není chromý, na ně Dana Dána
Wiggie, jste naštvaný muž, když meziroční změna, měníme
Nigga, jsme tady, můžeme jít banku o bankovní
Můžeme jít klip pro klip, nigga, řetěz pro řetězové
Můžeme jít feny fena, má krásná mladá věc
Že jsem se držet můj bok, stejně jako můj celly, že kroužky

[Hook: R. Kelly]
Setkání Michelle v hotelu
Zatímco Jay a tónů na cestě k afterparty
Dostal dámy říct ', oh

[Jay-Z]
Nejlepší z obou světů, a my rock klubu
youknowhatimsayin
Boy H-O, Kells, nemůžeme hrát
Poražení ztratit, takže když jsme se dělá to, co děláme, jsme vyhrát
A vyhrát znovu, stejně jako deja vu
Pak jsme vyhrát znovu, stejně jako M.J. dělat
Tři-rašelina, pak jsme ustoupit do vody, to je modrá
Mladý Scrappy, že to, co dospělý člověk dělat, pojďme se přesunout

[Chorus 2x: R. Kelly]
V této aréně, arena
Vše, co chtějí vidět, je jim ruce nahoru, ruce nahoru
To je pro ně hustlin 'chlapců a dívek
Je to návrat nejlepší z obou světů

[Slick Rick]
No kdysi dávno, odešli rukavice a hvězda, dítě
On přísahal, že on byl muž, ale on nic, ale odpadky
Dovolte mi zopakovat, že Bubblin 's hrdostí
Líbilo se mají dovednosti, ale on byl ošklivý uvnitř
Místo toho, pozvednutí lidí, sedí 'na non smysl
Hurtin 'lidé pocity jako on neměl svědomí
Jako 'Miluji tě', když je Hittin ', že skrýš
Pak kazil, shorty, stejně jako on neměl třídy
Dokonce nechal gay žid člověk nehne jeho jheri
Pak dostal nerv zavolat na další kočku víla
Swindlin ', zapomněl na boha nad ním
Konečně, fanoušky trinklin 'dolů k ničemu
Žádné obavy o jeho majetek, i když byl yearnin 'pro přestávku
Bitter a zlo, nepoučil se z jeho chybu
Ponaučení z příběhu je, nebuďte kalhotky
Být dobrý, chlapci a děvčata, a vy můžete být tak velký jako
Rick je

[Chorus 2x]

[R. Kelly w / Doug E. Fresh beatbox]
Moje dítě máma roucho, moje nájemné je po lhůtě splatnosti
Trvalo polovinu platu, a teď můj život je plný deštivých dnů
Ale já jsem schoval nějaký prachy, kolik, kdy budete vědět,
Je to Doug čerstvé, Slick Rick, Kells a Jay-Z
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy