Texty písní Rebecca St. James God God

God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He made the night
He made the day
Spread the earth upon the water
Make the heavens and the rain
Look at the sky, see its design
The very same creator is the one who gave us life
What is man that He's mindful of us?
We're merely clay in his hands
What am I that He loves me so much He would die
All that I can say is…

Chorus
It's God, truly God
Can you see can you hear can you touch can you feel
It's God, truly God
I can't explain any other way cuz it's God

Inside us all there is a void
All mankind is searching for the one who fills the soul
In Him there's hope in Him there's life
The world cries for a savior that's right before their eyes
What is man that He takes us in as His children to be His own
And what are we that He wants to be our Father
All that I can say is…

Lord I praise you for your endless love
Your boundless grace
I stand here amazed…
Bůh

Stvořil noc
Stvořil den
Oddělil klenbu od vod
Stvořil nebe a déšť
Pohleď na oblohu, jak je stvořena
Ten samý Stvořitel je ten, kdo nám dal život
Co to je za člověka, že o nás dbá?
Jsme pouhou hlínou v jeho rukou
Kdo jsem, že mě miluje tolik, že by umřel
Vše co můžu říct je

Je to Bůh, pravý Bůh
Vidíš, slyšíš, dotýkáš se, cítíš?
Je to Bůh, pravý Bůh
Nemůžu to jinak vysvětlit, protože to je Bůh

Uvnitř nás všech je prázdnota
Celé lidstvo hledá toho, který by naplnil jejich duši
Svět pláče pro Spasitele, který bude ten pravý v jejich očích
Co to je za člověka, který bere své děti za své?
A kdo jsme my, že On chce být naším Otcem?
Vše co můžu říct je

Je to Bůh, pravý Bůh
Vidíš, slyšíš, dotýkáš se, cítíš?
Je to Bůh, pravý Bůh
Nemůžu to jinak vysvětlit, protože to je Bůh

Pane, chválím Tě za tvou nekonečnou lásku
Neomezenou milost
Stojím tu v úžasu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy