Texty písní Rebecca St. James Pray Come Quickly Lord

Come Quickly Lord

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're close, very close
But Lord I miss you
Here's where I find hope
You're coming soon
And I long so much to see You-that I cry
Everywhere are the signs that the end is near
I say

Chorus
Come quickly, Lord
When the sun grows dark
And the moon will shine no more
Quickly Lord
When the stars fall out of the sky above
Won't you come, dear Lord

Be ready-is what I want to be
When You come for me
No sitting on my hands
I won't be caught sleeping
And I long so much to see you
That I reach for the sky
And I lift up my hands/
and I hold them high...high

Come quickly Lord Jesus-please come for me
Come quickly Lord Jesus-please come for me

Come take us away to be with You
come take us away
Jsi blízko, velmi blízko
Ale Pane, chybíš mi
Zde je, kde hledám naději
Přicházíš brzy
A tak moc toužím tě vidět, že brečím
Kdekoliv jsou náznaky, že se blíží konec
Říkám

Refrén
Přijď rychle, Pane
Když slunce roste do temnoty
A měsíc už nebude nadále svítit
Rychle Pane
Když hvězdy padají z oblohy nahoře
Nepřijdeš, drahý Pane

Být připravená-je to, co chci být
Když přijdeš pro mě
Žádné sezení na rukou
Nebudu přichycena, jak spím
A tak moc toužím tě vidět
Že se dotýkám oblohy
A zvedám své ruce
a držím je vysoko...vysoko

Přijď rychle, Pane Ježíši, prosím, přijď pro mě
Přijď rychle, Pane Ježíši, prosím, přijď pro mě

Přijď nás vzít pryč, abychom byli s Tebou
Přijď nás vzít pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy