Texty písní Rebecca St. James Pray I'll Carry You

I'll Carry You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know that look in your eyes
I see the pain behind your smile
Please don't hold it all inside
Together we can run
To the finish line
And when you are tired
I'll carry you

Chorus
I can't walk this road without you
You cannot go it alone
We were never meant to make it on our own
When the load becomes too heavy
And your feet too tired to walk
I will carry you and we'll be carried on

Share your burden now
I will listen
And when I'm weak
Will you hold me to the truth
That we can go on,
For we are carried
Three strands of chord
Cannot be easily torn

God will carry us

Before I say one more word
Hear me say I love You
My love comes from a heart that overflows
With love Who fills me
Comforts me
Comforts you
With arms stretched out He said,
"I'll carry you"
Vím, když se podívám do tvých očí
Vidím bolest za tvým úsměvem
Prosím, neudržuj to vše uvnitř
Společně můžeme běžet
Do cílové rovinky
A když jsi unavený
Ponesu tě

Refrén
Nemůžu jít touhle cestou bez tebe
Nemůžeš to ujít sám
Nikdy jsme nemysleli, že to uděláme sami
Když se břímě stává příliš těžkým
A tvé nohy příliš unavené pro chůzi
Vezmu tě a půjdeme dál

Poděl se o své břímě
Budu poslouchat
A když jsem slabá
Budeš mě držet k pravdě
Ke které jdeme dál
Tři prameny akordu
Nemůžou být snadno zničeny

Bůh nás ponese

Před tím, než řeknu jedno další slovo
Slyš, jak říkám, že tě miluji
Moje láska přichází z přetékajícího srdce
S láskou, Kdo mě naplňuje
Utěšuje mě
Utěšuje tě
S nataženýma rukama Říká
Ponesu tě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy