Texty písní Rebecca St. James Pray Peace

Peace

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Alone in the valley
I cry for you
To fill me with your peace
So when the lightening strikes
The thunder roars around me
Still I live in peace
You ask that I

Chorus
Be still and know you are God
Be still and know you are God

When the fires rage
When the storms surround me
Still I live in peace
Though the mountains fall
Crashing to the ocean
Still I live in peace
You ask that I

Lead me through the valley
lead me by the streams
Restore me and draw me to you, God
To you I lift my soul
To you who makes me whole
Gently you hold me close to you
Close to you

You're near me
You love me

You hold me
You reach me
You still me
You move me
You draw me to you, God
You are God
Opuštěná v údolí
Pláču pro tebe
Pro naplnění mě tvým pokojem
Takže až udeří blesk
Hrom zaduní kolem mě
Stále žiji v pokoji
Ptáš se, zda tak dělám

Refrén
Stále jsem a vím, že jsi Bůh
Stále jsem a vím, že jsi Bůh

Když hoří vzteklost
Když mě obklopují bouřky
Stále žiji v pokoji
Ačkoliv padají hory
Padají do oceánu
Stále žiji v pokoji
Ptáš se, zda tak dělám

Veď mě skrz údolí
veď mě přes proudy
Obnov mě a přibliž mě k tobě, Bože
K tobě pozvedám svou duši
K tobě, který mě dělá celou
Jemně mě drž blízko k tobě
Blízko k tobě

Jsi blízko mě
Miluješ mě

Držíš mě
Dosahuješ mě
Udržuješ mě
Hýbeš se mnou
Přibližuješ mě k tobě, Bože
Jsi Bůh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy