Texty písní Rebecca St. James Transform Don't Worry

Don't Worry

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On the corner of Fifth and Broadway
I was walking to the grocery store on Third
I saw a man up on a box
He seemed a little unorthodox
He was preaching up a storm
As I walked on by he said

Chorus
Don't worry about your life
Cause if you hold it too close
You'll lose it
Don't worry about your life
So won't you let go
Before it's gone

A little further on I saw a beggar on the street
He asked for change and then gives me his life story
Says he was a millionaire, made some bad decisions there
Now a dollar fifty could feed him for a week
And he said

Then I see the birds
I watch them fly
They've got everything they need
They show me why I can be free
Knowing You will care for me

Finally at the grocery store
My mind is filled with many thoughts
As I bump into a girl I knew from high school
She said "What's different about you girl?"
And I smiled and said this is what I know is true
And I'll pass it right along to you
Na rohu Páté a Broadwaye
Šla jsem do potravin na Třetí
Uviděla jsem muže na krabici
Zdá se trochu neortodoxní
Kázal bouři
Jak jsem procházela kolem, řekl


Nestrachuj se o svůj život
Protože pokud ho držíš příliš těsně
Ztratíš ho
Nestrachuj se o svůj život
Takže tě nenechá jít
Předtím než vše bude dokonáno

O něco dále jsem uviděla na ulici žebráka
Požádal mě o drobné a pak mi řekl svůj životní příběh
Řekl, že byl milionářem, udělal nějaké špatné rozhodnutí
Nyní padesáti dolar ho mohl nakrmit na týden
A řekl

Pak vidím ptáky
Dívám se, jak letí
Mají všechno, co potřebují
Ukazují mi, proč být svobodný
Vím, že se o mě postaráš

Konečně v potravinách
Moje mysl byla plná tolika myšlenkami
Jak jsem narazila do holky, co jsem znala ze střední
Řekla:"Co je s tebou holka?"
A já se usmála a řekla, že tohle co znám je pravda
A že budu předávat to správně právě pro tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy