Texty písní Rebecca St. James Transform In Me

In Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You said the words
And made the heavens
You breathed the stars
And put their place in the sky
You waved Your hand
Painted a sunset
You smiled and gave a heartbeat life

Crazy to think
That Your holy hands
Made everything I see
It's so hard to believe
That You the God of creation say
I've got this power in me
Chorus
In me
There is strength to move a mountain
In me
There is faith to walk on water
In me
If I just believe
The Way and the Truth and the Life is
In me

So please remind me
When I feel useless
That my flesh and bone
Has more than meets the eye
Because you burn
Like a fire was in me
And there's nothing out of reach when I
Let your Spirit loose and be alive

(You said the words
And made the heavens
You breathed the stars
And put their place in the sky
You waved Your hand
Painted a sunset
You smiled and gave a heartbeat life)

You set the world in motion
Put the waves in the ocean
And when it all comes down
I've got to believe
That You the God of creation say
I've got this power
Řekl jsi slova
A udělal nebesa
Vydechl jsi hvězdy
A položil jejich místo na obloze
Zamával jsi rukou
Namaloval jsi sluneční záři
Usmál jsi se a dal jsi životu srdeční tep

Šílené myslet
Že Tvé svaté ruce
Udělaly všechno, co vidím
Je tak těžké uvěřit
Že Ty Bože stvoření říkáš
Mám tuhle sílu ve mně

Ve mně
Je síla k pohybu hory
Ve mně
Je víra pro chození po vodě
Ve mně
Když prostě věřím
Cesta a Pravda a Života jsou
Ve mně

Takže prosím připomínej mi
Když se cítím na nic
Že mé tělo a kost
Má více než potkání oka
Protože hoříš
Jako kdyby byl ve mně oheň
A není zde nic, co by dosáhlo pryč, když já
Nechám tvého Ducha uvolnit a být živým

(Řekl jsi slova
A udělal nebesa
Vydechl jsi hvězdy
A položil jejich místo na obloze
Zamával jsi rukou
Namaloval jsi sluneční záři
Usmál jsi se a dal jsi životu srdeční tep)

Uvedl jsi svět do pohybu
Rozhýbal jsi vlny v oceánu
A když to všechno šlo dolů
Dostala jsem víru
Že Ty Bože stvoření říkáš
Dostala jsem tuhle sílu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy