Texty písní Rebecca St. James Transform Stand

Stand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is a time for healing
There's a time for all purposes under the sun
There's a time for laughter
There's a time to let go and a time to hold on

So we are here, but why are we waiting
Why are we acting like dead men walking
The time has arrived
For us to arise
Joining our hands united together

This is our time to be strong
This is our time to rise up
To stand and be counted
This is our time to believe
To know in our God we are free
Let the world know to Him we belong

Lord capture our hearts now
Drown out the pleasures and treasures that bind us
Give us your courage
To be strong, to be brave, and to never back down

There's no time to lose
We can't be silent
In a world that is dying to find out the truth
We've got the hope
We've got the answer
Let's lay down our all
With reckless abandon
Je čas na léčení
Je čas pro všechny účely pod sluncem
Je čas pro smích
Je čas pro to jít dál a čas pro to udržet

Takže jsme zde, ale proč čekáme
Proč se chováme jako, že prochází mrtví muži
Přišel čas
Pro nás povstat
Spojit naše ruce jednotně dohromady

Tohle je náš čas být silní
Tohle je náš čas povstat
Stát a být započítáni
Tohle je náš čas věřit
Vědět, že v našem Bohu jsme svobodní
Dát světu vědět, že patříme k Němu

Pán zachytává naše srdce
Pohltil nás potěšením a poklady, co nás spojují
Dává nám odvahu
Být silní, být stateční, a nikdy neustoupit zpátky

Není čas na prohru
Nemůžeme být potichu
Ve světě, který umírá při hledání pravdy
Máme naději
Máme odpověď
Pojďme si lehnout na náš všechny
S bezstarostnou odevzdaností
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy