Texty písní Rebecca St. James Worship God Above All

Above All

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above of wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what You're worth

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what You're worth

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all
Above all

Like a rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all
Nad všemi sílami, nad všemi králi
Nad veškerou přírodou a všemi vytvořenými věcmi
Nad vší moudrostí a všemi cestami pána
Byl jsi zde před tím než začal svět

Nad všemi královstvími, nad všemi trůny
nad všemi zázraky, které kdy svět poznal
Nad vším bohatstvím a poklady země
Není žádný způsob jak změřit tvou hodnotu

Ukřižovaný, položený za kamenem
Žil jsi pro smrt, odmítl a sám
Jako pošlapaná růže na zemi
Vzal jsi pád a myslel na mě
Nad vším

Nad všemi sílami, nad všemi králi
Nad veškerou přírodou a všemi vytvořenými věcmi
Nad vší moudrostí a všemi cestami pána
Byl jsi zde před tím než začal svět

Nad všemi královstvími, nad všemi trůny
nad všemi zázraky, které kdy svět poznal
Nad vším bohatstvím a poklady země
Není žádný způsob jak změřit tvou hodnotu

Ukřižovaný, položený za kamenem
Žil jsi pro smrt, odmítl a sám
Jako pošlapaná růže na zemi
Vzal jsi pád a myslel na mě
Nad vším

Ukřižovaný, položený za kamenem
Žil jsi pro smrt, odmítl a sám
Jako pošlapaná růže na zemi
Vzal jsi pád a myslel na mě
Nad vším

Jako pošlapaná růže na zemi
Vzal jsi pád a myslel na mě
Nad vším
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy