Texty písní Rebecca St. James Worship God It Is Well

It Is Well

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot Thou hast taught me to say
Even so, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

And Lord haste the day
When my faith shall be sight
The clouds be rolled back as a scroll

The trump shall resound
And the Lord shall descend
Even so, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

Whatever my lot Thou hast taught me to say
Even so, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul

It is well with my soul
It is well, it is well with my soul
Když mír jako řeka navštěvuje mou cestu
Když bolesti jako mořské vlny se vinou
Ať už je toho hodně, Ty jsi mě naučil říkat
Také tak je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

A Pán pospíchá dnem
Když moje duše má být uzřena
Mraky jsou shrnuty zpátky jak svitek

Trumpeta se bude ozývat
A Pán sestoupí
Také tak je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Ať už je toho hodně, Ty jsi mě naučil říkat
Také tak je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší

Je to dobré s mou duší
Je to dobré, je to dobré s mou duší
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy