Texty písní Rebecca St. James Worship God Lamb of God

Lamb of God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I hear the voice of many people
I hear a voice like mighty thunder
Singing Hallelujah for the Lord he reigns
Singing Hallelujah for the Lord he reigns

Lamb of God, Holy
Lord You are Holy
Lamb of God, Holy
You are Holy

Haaaaahh

So let us be glad, let us rejoice
And let us give honor, glory to the Lord
And may every tribe and every tongue
Gather and sing praises to the Holy One

R: 6+

Lamb of God, Holy
Lord You are Holy
Lamb of God, Holy
You are Holy
Slyším hlas tolika lidí
Slyším hlas jako mocný hrom
Zpívajíc aleluja Pánu, který vládne
Zpívajíc aleluja Pánu, který vládne

Beránku Boží, Svatý
Pane jsi Svatý
Beránku Boží, Svatý
Jsi Svatý

Haaaaahh

Takže nás nech být šťastnými, nech nás radovat
A nech nás dávat čest, slávu Pánu
A ať každý kmen a každý jazyk
Shromažďuje a zpívá chvály Tomu Svatému

R: 6+

Beránku Boží, Svatý
Pane jsi Svatý
Beránku Boží, Svatý
Jsi Svatý
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy