Texty písní Rhapsody Of Fire Triumph Or Agony Bloody Red Dungeons

Bloody Red Dungeons

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lost in a sea of rising darkness
fear and devotion meet again
lost between rhymes of mystic splendour
heaven is back to war with hell

Nobody knows who planned that rock trap
wild and ancestral spider's web
evil and dark red bleeding dungeons
threat for the sake of mother earth

Since the black army won its last war
cold is the breath of ancient sin
rites of unhuman dark perversion
sad tragic years lost in the myth

THE SILENT RAGE OF GOD
ETERNAL HOLY CALL
RED SUN AND MOON COLLIDING
FROZEN SOUL

Shades of a velvet wide horizon
fear for a hopeless time to come
fire and ice, the white flame's courage
angels' immortal blazing sun
Lost in a sea of rising darkness
fear and devotion meet again
lost between rhymes of mystic splendour
heaven is back to war with hell

THE SILENT RAGE OF GOD
ETERNAL HOLY CALL
RED SUN AND MOON COLLIDING
FROZEN SOUL

Luna rossa, pianti, paure
rabbia, ira, urla, torture
innocenza persa per sempre
ombre vagano eterne

The silent rage of god, eternal holy call
Holy call

THE SILENT RAGE OF GOD
ETERNAL HOLY CALL
RED SUN AND MOON COLLIDING
FROZEN SOUL
Ztraceni v moří šířící se temnoty
strach a oddanost se opět setkávají
ztraceny mezi verši tajemné krásy
Nebesa jsou opět ve válce s Peklem

Nikdo neví, kdo zbudoval tuto skalnatou past
divokou a starobylou pavoučí síť
zlé a temné krvavé rudé kobky
hrozba pro smilování Matky Země

Od doby co temná armáda vyhrála svou poslední válku
chladný je dech dávného hříchu
obřady temných nelidských zkažeností
smutné tragické léta ztracená v legendách

TICHÝ BOŽÍ HNĚV
VĚČNÉ SVATÉ VOLÁNÍ
RUDÉ SLUNCE, HROUTÍCÍ SE MĚSÍC
ZAMRZLÁ DUŠE

Stín jemného šírého horizontu
strach z beznaděje, která se blíží
oheň a led, odvaha bílého ohně
nesmrtelné andělsky zářící slunce
Ztraceni v moří šířící se temnoty
strach a oddanost se opět setkávají
ztraceny mezi verši tajemné krásy
Nebesa jsou opět ve válce s Peklem

TICHÝ BOŽÍ HNĚV
VĚČNÉ SVATÉ VOLÁNÍ
RUDÉ SLUNCE, HROUTÍCÍ SE MĚSÍC
ZAMRZLÁ DUŠE

Luna rossa, pianti, paure
rabbia, ira, urla, torture
innocenza persa per sempre
ombre vagano eterne

Tichý boží hněv, věčné svaté volání,
Svaté volání

TICHÝ BOŽÍ HNĚV
VĚČNÉ SVATÉ VOLÁNÍ
RUDÉ SLUNCE, HROUTÍCÍ SE MĚSÍC
ZAMRZLÁ DUŠE
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy