Texty písní Rhapsody Of Fire Triumph Or Agony Dark Reign Of Fire

Dark Reign Of Fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
HARGOR VORAN

Nekron's bloody shadow
lives on in his dark words
Hargor knows what happened
now it's time to run fast
before they come

Run valiant heroes and hide
the dark words of hellgod's last son

AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
HARGOR VORAN

Then they found the river
that led them to Fenor
onward down to Orin
Orin was their shelter
now they were safe

Triumph or agony depends on how
you will use those words

Orin opened its grey walls, Hanos received them
one of the wise kings who believed in the order's plan
to save the known world
After a long deserved rest they went forth in the dawn
their way back would be long

The evil forces are planning the worst act in the history of these lands
what this book could reveal to them it's divine help

"Soon the black book will be opened with consequences beyond any nightmare.
Be ready to face its evil revelations.
Today, at the whisper of the darkest winds, a new saga begins!"

[Eloin:]
"Pass through our middle forests safely, old friend,
my heart goes with you beyond mountains and oceans
I see what fate has decreed, I see it in the holy stars.
The seizure of Nekron's book is only the beginning
of a great adventure and we shall meet again.
We shall defend our beloved earth.
Myth and legend ride with you!"
AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
HARGOR VORAN

Nekronův krvavý stín
žije dál v jeho slovech
Hargor ví co stalo se
a teď je čas utíkat
než přijdou

Utíkejte, stateční hrdinové a skryjte
temná slova Hellgodova posledního syna

AMON DOREN SATA
TOREN ATHAS KRONA
NEKRON FERA ALKOR
TARNA HARGOR VORAN
HARGOR VORAN

A pak našli řeku
která do Fenoru je dovedla
cestou do Orinu
Orin byl jejich úkrytem
byli v bezpečí

Triumf nebo agónie závisí na tom
jak užijete tato slova

Orin otevřel své šedé hradby, Hanosovi teď patří
jednomu z moudrých králů, který věřil v řádu plán
zachránit známý svět
a po dlouhém zaslouženem odpočinku vyrazili za úsvitu
jejih cesta zpět bude dlouhá

Armády zla plánují nejstrašnější věc v dějinách těchto zemí
jakou božskou pomoc jim kniha nabídne..

"Již brzy bude Černá kniha otevřena s následky horšími nad všechny noční můry
Buď připraven čelit zla zjevením.
Dnes, za šepotu nejtemnějších vánků nová báje začíná!"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy