Texty písní Rise Against Appeal To Reason Collapse (Post-Amerika)

Collapse (Post-Amerika)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When our rivers run dry and our crops cease to grow
And when our summers grow longer and winters won’t snow
From the banks of the ocean and the ice in the hills
To the fight in the desert where progress stands still
When we’ve lost our will

That’s how we’ll know
This is not a test, oh no
This is cardiac arrest
Of a world too proud to admit our mistakes
We're crashing into the ground as all fall from grace

When the air that we breathe becomes air that we choke
When the marsh fever spreads from the swamps to our homes
When your home on the range has been torn down and paved and
The buffalo roam to a slaughterhouse grave
What more will it take

For us to know
This is not a test, oh no
This is cardiac arrest
Of a world too proud to admit our mistakes
Kissing the ground as well fall from grace

This is a chance to set things straight
To bend or break the rules back into place
There is no middle ground, no compromise, we’ve drawn the line
With perfect aim, we stand back and throw
Glass windows break and it’s all about to blow
Lights go out as we pass the torch again
In hope that it stays lit

Neutrality means that you don’t really care
Cause the struggle goes on even when you’re not there
Blind and unaware

That’s how we’ll know
This is not a test, oh no
This is cardiac arrest
Of a world too proud to admit our mistakes
We're crashing into the ground as we all
Yeah we all, all fall from grace
Když naše řeky vysychají a plodiny přestávají růst
A když se naše léta prodlužují a v zimách nesněží
Od břehů oceánu a ledu v horách
Po boje v poušti, kde pokrok stále stojí
Kdy jsme ztratili naši vůli

To až zjistíme, že
Tohle není test, ale ne
To je srdeční zástava
Světa příliš hrdého k uznání našich chyb
Narážíme do země, všechny pády jsou z milosti

Když se vzduch, který dýcháme stane vzduchem který nás dusí
Když se malárie šíří z bažin do našich domovů
Když byl váš domov v lovišti stržen a vydlážděn a

Bizoni se potulují na jatečním hrobě
Co víc nás to bude stát

Aby jsme věděli, že
Tohle není test, ale ne
To je srdeční zástava
Světa příliš hrdého k uznání našich chyb
Líbáme zemi, všechny pády jsou z milosti

Tohle je šance uvést věci na pravou míru
Ohnout nebo porušit pravidla zpátky na své místo
Není žádná střední cesta, žádný kompromis, natáhli jsme čáru
S dokonalým cílem stojíme opodál a házíme
Skleněná okna se tříští a to vše sfouknout
Světla mizí a my přecházíme znovu k pochodním
V naději že zůstane rozsvíceno

Neutralita znamená, že se opravdu nestaráte
Protože boje pokračují i když tam nejste
Slepí a nevědomí

To až zjistíme, že
Tohle není test, ale ne
To je srdeční zástava
Světa příliš hrdého k uznání našich chyb
Narážíme do země, všechny pády jsou z milosti
Ano my všichni, všichni padáme z milosti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy