Texty písní Rise Against Appeal To Reason Elective amnesia

Elective amnesia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We don't sleep very much
These triggers ache for the touch
Where's the strength we relied on?

Fear alone, like a crutch,
Maybe that's what keeps us up
All night with the light on

All these screams emulate
Lives that no longer take place
Can this be what we've become?
Paper thin, overweight,
Pills to arouse or sedate
Still we don't know what we want

We can't let go
Can't you see?
To lose control
Is to be...

Finally free!
First a spark
Then a flame
Now a fire
We explode
Into the darkest of nights
Disconnect
Cut the cord
Lines are dead
Now they'll know
With everything comes a price

And each day we are torn
Between the right and the wrong
Between life and convenience
Why do we sleep? Why complain?
There's always channels to change
It's like elective amnesia
As we grow older in this place
Let's just start over
Let's erase
What they've made!

First a spark
Then a flame
Now a fire
We explode
Into the darkest of nights
Disconnect
Cut the cord
Lines are dead
Now they'll know
With everything comes a price

It could be minutes away
It could be hours or days
Before the bottom falls out
Before the ground gives way
Into this debt we are born
A debt we try to repay
And yet we blacken the sky
Smoke rising out of the flames
Now they'll know...

First a spark
Then a flame
Now a fire
We explode
Into the darkest of nights
Disconnect
Cut the cord
Lines are dead
Now they'll know
With everything comes a price
(First a spark)
(Then a flame)
(Now a fire)
We explode
We explode
With everything comes a prince
(disconnect)
(cut the cord)
(lines are dead)
We explode
We explode
Nenaspíme toho moc
Tyhle spouště čekají na stisk celou noc
Kde je ta síla, na kterou jsme spoléhali?

Jen strach sám, berlička,
Možná jen díky ní stále stojíme
Celou noc za světla bdíme

Všechny ty výkřiky simulují
Životy, které už nejsou
Je to snad to, co se z nás stalo?
Tenká jako papír, moc tlustá
Prášky na sílu nebo na útlum
Pořád nevíme co vlastně chcem

Nemůžeme polevit
Copak to nevidíš?
Ztrati kontrolu
Znamená být...

Konečně volný!
První jiskra
Pak plamen
Teď oheň
Vybuchujeme
Do nejtemnější noci
Odpoj se
Přeruš drát
Spoje jsou pryč
Teď už ví
Že všechno má svou cenu

A každý den váháme
Mezi dobrým a zlým
Mezi životem a pohodlím
Proč spíme? Proč si stěžujeme?
Vždycky můžeš přepnout kanál
Je to jako dobrovolná amnésie
Zatímco tu stárneme
Začněme odznova
Vymažme všechno
Co kdy stvořili!

První jiskra
Pak plamen
Teď oheň
Vybuchujeme
Do nejtemnější noci
Odpoj se
Přeruš drát
Spoje jsou pryč
Teď už ví
Že všechno má svou cenu

Může to být minuta
Můžou to být dny a hodiny
Než se vše obrátí dnem vzhůru
Než se země vyčerpá
S tímhle dluhem jsme se narodili
S dluhem, jenž splatit se snažíme
Ale přesto oblohu tmavíme
Dým stoupající z plamenů
Teď už ví...

První jiskra
Pak plamen
Teď oheň
Vybuchujeme
Do nejtemnější noci
Odpoj se
Přeruš drát
Spoje jsou pryč
Teď už ví
Že všechno má svou cenu
(První jiskra)
(Pak plamen)
(Teď oheň)
Vybuchujeme
Vybuchujeme
Že všechno má svou cenu
(Odpoj se)
(Přeruš drát)
(Spoje jsou pryč)
Vybuchujeme
Vybuchujeme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy