Texty písní Rise Against Appeal To Reason Kotov Syndrome

Kotov Syndrome

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There, high on the watchtower
Keeping the peace
Whatever that means
Because you see the world through
Crosshairs and tv’s don’t you

Ten foot walls built around us
White picket death
So quiet, so safe
But if we fall there will be nothing and no one to catch
So sit back and watch as we

Spin out of control
Spin out of control
Try to recover, but collide with each other
We spin out of control

Something I cannot change
I was born in a place
That lives by the sword
And thus to it’s blade we’re condemned
Don’t you understand why we scream “no more” ?

My dreams are of children
Orphaned by blood
Spilled at these hands
Here on the graves of the innocent
We raise our flag

Spin out of control
Spin out of control
Try to recover, but collide with each other
We spin out of control
Somethings you don’t forgive somethings you don’t forget
Sometimes the fate you suffer is so much worse than death
We’re way off course now and we’re drifting out to sea
So cut the anchor on your heart to be set free

Spin out of control
Spin out of control
Try to recover, but collide with each other
We spin out of control
Tady, vysoko na strážní věži
Udržujeme mír
Znamená to cokoliv
Protože ty vidíš svět skrz
Nitkový kříž a a televizi, nevidíš snad?

Třímetrové zdi postavené kolem nás
Bíle obestavěná smrt
Tak tichá, tak bezpečná
Ale když spadneme, nebude tu nic a nikdo to nezjistí
Tak si sedni zpátky a koukej jako my

Vymyká se to kontrole
Vymyká se to kontrole
Zkus to obnocit, ale srazíš se s ostatními
Vymykáme se kontrole

Něco, co nemůžu změnit
Narodil jsem se na místě
Které žilo po meči
A takhle do ostří které jsme odsoudili
Nerozumíš, proč křičíme "Už ne" ?

Mé sny jsou o dětech
Osiřelých krví
Rozlitou po rukou
Tady na hrobech nevinnosti
Jsme vztyčili naši vlajku

Vymyká se to kontrole
Vymyká se to kontrole
Zkus to obnocit, ale srazíš se s ostatními
Vymykáme se kontrole

Něco co neodpustíš, něco co nezapomeneš
Někdy osud, trpění je mnohem horší než smrt
Jsme cesta, samozřejmě teď a probíjíme se do moře
Tak odřízni kotvu na Tvém srdci a buď volná

Vymyká se to kontrole
Vymyká se to kontrole
Zkus to obnocit, ale srazíš se s ostatními
Vymykáme se kontrole
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy