Texty písní Rise Against Appeal To Reason Re-Education (Through Labor)

Re-Education (Through Labor)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To the sound of a heartbeat pounding away
To the rhythm of the awful rusted machines
We toss and turn but don't sleep
Each breath we take makes us thieves
Like causes without rebels
Just talk but promise nothing else

We crawl on our knees for you
Under a sky no longer blue
We sweat all day long for you
But we sow seeds to see us through
The sometimes dreams just don't come true
We wait to reap what we are due

To the rhythm of a time bomb ticking away
And the blare of the sirens combing the streets
Chased down like dogs we run from
Your grasp until the sun comes up

We crawl on our knees for you
Under a sky no longer blue
We sweat all day long for you
But we sow seeds to see us through
The sometimes dreams just don't come true
Look now at what they've done to you

White needles buried in the red
The engine roars and then it gives
But never dies
'Cuz we don't live
We just survive
On the scraps that you throw away

I won't crawl on my knees for you
I won't believe the lies that hide the truth
I won't sweat one more drop for you
'Cuz we are the rust upon your gears
We are the insects in your ears
We crawl
We crawl
We crawl...all over you

We sow the seeds to see us through
Our days are precious and so few
We all reap what we are due
A judge's sky no longer blue
We bring the dawn all over new
We crawl
We crawl
We crawl...all over you
Do zvuků bušení srdečního tepu
Do rytmu strašných zrezivělých strojů
Jsme házíme sebou a otáčíme se, ale nespíme
Každý náš nádech z nás dělá zloděje
Jako nehody bez viníků
Prostě mluv, ale neslibuj nic jiného

Plazíme se pro tebe po kolenou
Pod oblohou už dlouho ne modrou
Potíme se pro Tebe každým dnem
Ale sejeme semena, abychom prohlédli
Někdy se sny prostě nestanou skutečností
Čekáme na sklizeň, která nám náleží

Do rytmu odtikávání časované bomby
A vřískot sirén pročesává ulice
Hnáni jako psi, utíkáme od
Tvého sevření dokud slunce nevyjde

Plazíme se pro tebe po kolenou
Pod oblohou už dlouho ne modrou
Potíme se pro Tebe každým dnem
Ale sejeme semena, abychom prohlédli
Někdy se sny prostě nestanou skutečností
Teď se podívej na to, co ti provedli

Bílé jehly pohřbené v rudé
Motor zařve a poté to vzdá
Ale nikdy nezemře
Protože my nežijeme
Jen přežíváme
Na zbytcích, které jsi vyhodila

Nebudu se pro tebe plazit na kolenou
Nebudu věřit lžím, které schovávají pravdu
Nevypotím pro tebe už ani kapku
Protože my jsme ta rez na tvých převodech
Jsme hmyz ve tvých uších
Plazíme se
Plazíme se
Plazíme se...všude po tobě

Ale sejeme semena abychom prohlédli
Naše dny jsou vzácné a tak krátké
Všichni sklízíme, co nám náleží
Obloha spravedlnosti již ne modrá
Přinášíme úplně nový úsvit
Plazíme se
Plazíme se
Plazíme se...všude po tobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy