Texty písní Rise Against Appeal To Reason Strength To Go On

Strength To Go On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome home
While away
They have tampered with the locks
And your things they rearranged

“We propose a better way.”
Said they not they left behind
In their wake of disarray
You fell in place

Don’t fall asleep
They’ll find us here
I know a place to disappear
As a voice proclaimed

What we are is the sum of 1000 lies
What we know is almost nothing at all
But we are what we are until the day we die
Or until we don’t have the strength to go on

Let us cry
Let us be
Let us open up our hearts
Without fear of anything

Faith alone
Is all we need
To traverse this burning bridge
Now before it gets too late
You said. “it’s fine”

But the heart reveals
What smiles betray
Your sad sad eyes gave you away
Don’t you know

What we are is the sum of 1000 lies
What we know is almost nothing at all
But we are what we are until the day we die
Or until we don’t have the strength to go on

Our shoulders bear an awful weight
But still we trudge on just the same
These colors run then leave a stain
They blacken our once honest name
But how can we argue, tell me
Over the fury and the fire
How many times can we tell you that we
Are not like you, we see right through
Your poor disguise that fails to fool
The wary eye that is trained on you

What we are is the sum of 1000 lies
What we know is almost nothing at all
But we are what we are until the day we die
Or until we don’t have the strength to go on
Vítej doma
Zatímco jsi byl pryč
Manipulovali se zámky
A přeskupili Tvoje věci

"Navrhovali jsme lepší cestu."
Řekli, nezůstali pozadu
V jejich probuzení ve zmatku
Spadneš

Neusni
Najdou nás tu
Vím o místě kam se ukrýt
Jako prohlášený hlas

To co jsme jsou tisíce lží
To co víme není nic moc
Ale jsme co jsme až do dne kdy zemřeme
Nebo dokud nám nedojde síla k pokračování

Nech nás brečet
Nech nás být
Nech nás otevřít svá srdce
Bez strachu z čehokoli

Osamocená důvěra
Je všechno co potřebujeme
K překročení toho hořícího mostu
Teď než bude pozdě
Řeklas "To je v pohodě."

Ale srdce odhalí
Co úsměvy prozradí
Tvé smutné, smutné oči Tě odnesou
Ani nevíš

To co jsme jsou tisíce lží
To co víme není nic moc
Ale jsme co jsme až do dne kdy zemřeme
Nebo dokud nám nedojde síla k pokračování

Naše ramena nesou strašnou váhu
Ale stále se stejně plahočíme
Ty barvy ubíhají jen co opustí hanbu
Poskrvní naše poctivá jména
Ale jak se dokážeme obhájit, řekni
Přes vztek a žár
Kolikrát jsme Ti říkali že nejsme
Jako Ty, vidíme skrz
Tvé bídné přestrojení které z Tebe dělá šaška
Obezřetné oko které je vycvičené na Tebe

To co jsme jsou tisíce lží
To co víme není nic moc
Ale jsme co jsme až do dne kdy zemřeme
Nebo dokud nám nedojde síla k pokračování
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy