Texty písní Rise Against Endgame A Gentlemen's Coup

A Gentlemen's Coup

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The pain
Disorder
A cataclysmic dawn
We trusted
But something has gone wrong
We bought it
But woke to find it gone
And have to 5, 4, 3, 2

The place before
The radiation creeps
On cats' feet
We scatter in the streets
She asks me: "Do you think it's safe to breathe?"
It doesn't look that way to me

We storm the gates
Raise the flags
Just the same old story
We seize the throne
Subjugate
We should have burned it to the ground
Whoah...
Some might say we've lost our way
But I believe we've not gone far enough

Afraid
We cower
To interests not our own
The power
To free or to control
We let it skip through
Our fingers to the bone
Watch as the bodies wash ashore
Whoah...
Nobody lives here anymore

We storm the gates
Raise the flags
Just the same old story
We seize the throne
Subjugate
We should have burned it to the ground
Whoah...
Some might say we've lost our way
But I believe we've not gone far enough

And how long
Will we fall for this?
How long
Will we fall for this?
How long
Will we fall for this?
And how long
Will we fall?

And how long
Will we fall for this?
And how long
Will we fall for this?
And how long
Will we fall for this?
How long, how long?

We storm the gates
Raise the flags
Just the same old story
We seize the throne
Subjugate
We should have burned it to the ground
Whoah...
Some might say we've lost our way
But I believe we've not gone far enough
Bolest
Nepořádek
Katastrofický úsvit
Věřili jsme
Ale něco se pokazilo
Koupili jsme to
Ale probrali se, abychom zjistili, že je to pryč
A máme 5, 4, 3, 2

Místo předtím
Než se vloudila radiace
Na kočičích tlapkách
Jsme se rozplížili po ulicích
Zeptala se mě: "Myslíš, že je bezpečné dýchat?"
Takhle jsem to nebral

Zaútočili jsme na brány
Pozdvihli vlajky
Pořád ten starý známý příběh
Zmocnili jsme se trůnu
Zotročili
Měli jsme to spálit
Whoah...
Někdo nejspíš říká že jsme ztratili cestu
Ale já věřím, že jsme nezašli daleko

V obavách
Se krčíme
K úrokům, ne vlastním
Síla
Ke svobodě nebo kontrole
Nechali jsme to proskočit
Našimi prsty až na kost
Dívali se, jak těla omýlají břeh
Whoah...
Už tu nikdo nežije

Zaútočili jsme na brány
Pozdvihli vlajky
Pořád ten starý známý příběh
Zmocnili jsme se trůnu
Zotročili
Měli jsme to spálit
Whoah...
Někdo nejspíš říká že jsme ztratili cestu
Ale já věřím, že jsme nezašli daleko

A jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho
Pro to budeme padat?

A jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho
Pro to budeme padat?
Jak dlouho, jak dlouho?

Zaútočili jsme na brány
Pozdvihli vlajky
Pořád ten starý známý příběh
Zmocnili jsme se trůnu
Zotročili
Měli jsme to spálit
Whoah...
Někdo nejspíš říká že jsme ztratili cestu
Ale já věřím, že jsme nezašli daleko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy