Texty písní Rise Against Endgame Architects

Architects

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Are there no fighters left here any more?
Are we the generation we've been waiting for?
Or are we patiently burning
Waiting to be saved?

Our heroes our icons
Have mellowed with age
Following rules
That they once disobeyed
They're now being led
When they used to lead the way

Do you still believe in all the things
That you stood by before?
Are you out there on the front lines,
Or at home keeping score?
Do you care to be the layer
Of the bricks that seal your fate?
Or would you rather be the architect
Of what we might create?

They laid out the blueprints
They poured down a base
Concrete solutions to slow our decay
And when they are gone, who the fucks gonna take their place?
Yeah, will it be the cynics
The critics galore?
The cliche apathetic, passed out on the floor
The trusting complicit
Who collectively ignored

Do you still believe in all the things
That you stood by before?
Are you out there on the front lines,
Or at home keeping score?
Do you care to be the layer
Of the bricks that seal your fate?
Or would you rather be the architect
Of what we might create?

Don't you remember when you were young?
And you wanted to set the world on fire?
Somewhere deep down I know you do

Hey
Hey
Hey
Hey

And don't you remember when we were young?
And we wanted to set the world on fire?
'Cause I still am and I still do
Make no mistake
We are not afraid
To bear the burden of repeating
What they're thinking anyway
LET'S RAISE THE STAKES
On the bet we made
Let's decide to be the architects
The masters of our fate

Yeah, we still believe in all the things that we stood by before

And after everything we've seen here maybe even more
And I know we're not the only ones
And we were not the first
Unapologetically we're stand behind each word
Už tu nezbyli žádní bojovníci?
Jsme generací, na kterou jsme čekali?
Nebo trpělivě hoříme
Čekající na záchranu?

Naši hrdinové, naše idoly
S věkem změkli
Následovali pravidla,
které jednou neposlechli
Teď jsou vedeni,
Když kdysi vedli cestu

Ještě pořád věříš ve všechny ty věci
Za kterými jsi stál dřív?
Jsi v předních liniích?
Nebo si doma držíš skóre?
Máš zájem být vrstva
Cihel co pečetí Tvůj osud?
Nebo budeš radši architektem
Toho co jsme mohli stvořit?

Stanovili plány
Udělali základy
Konkrétní řešení ke zpomalení našeho rozkladu
Ale když jsou pryč,
kdo je kurva nahradí?
Yeah, budou se cynici
a kritici množit?
Otupělé klišé, upadl do bezvědomí na podlahu
Důvěřiví spoluviníci
Kteří se společně ignorují

Ještě pořád věříš ve všechny ty věci
Za kterými jsi stál dřív?
Jsi v předních liniích?
Nebo si doma držíš skóre?
Máš zájem být vrstva
Cihel co pečetí Tvůj osud?
Nebo budeš radši architektem
Toho co jsme mohli stvořit?

Copak si nevzpomínáš, když jsi byl mladý?
A chtěl podpálit svět?
Někde hluboko uvnitř vím že jo

Hey
Hey
Hey
Hey

A copak si nepamatuješ, když jsme byli mladí?
A jsme chtěli podpálit svět?
Protože já si to pamatuju a pořád chci
Neudělat chybu
Nebojíme se
Nést to opakující se břímě
Co si jinak pomyslí
POJĎ ZVEDNOUT SÁZKY
Na vyšší
Pojďme se rozhodnout být architekty
Mistry svých osudů

Yeah, pořád věříme ve všechny ty věci za kterými jsme stáli předtím
A potom všem co už jsme tady viděli snad ještě více
A já vím, že nejsme jediní
A nejsme první
Bez omluvy si stojíme za každým slovem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy