Texty písní Rise Against Endgame Lanterns

Lanterns

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This night will fall like any other
Daylight subsides and shadows crawl
Up from under black corners hiding
Something stirs, oh so restless
Cracked windows open wide
Deadbolt turns, doors creak open
Whispers and moonlight there to guide

Come raise your lantern to the sky
Can we illuminate this night?
We'll dance like heathens around our flame
While the world sleeps we are awake

The blackbird calls, it sings the chorus
While the gathering swells
The flames grow tall right before us
As drums keep pounding
And the mass is now effusing
Bodies pressed and tangled
Yes, we revel in confusion
Our inhibitions thrown into the fire

Come raise your lantern to the sky
Can we illuminate this night?
We'll dance like heathens around our flame
While the world sleeps we are awake

Here in the dark we are safe from the judgment
Now arm in arm locked tight so no one gets in
The heaven-sent, they call you hell-bent
But hell is not where we're going
Hell's where we've been

Come raise your lantern to the sky
And let's illuminate this night
We'll dance like heathens around the flame
And while the world sleeps we are awake

Raise your lantern to the sky
And let's illuminate this night
We'll dance like heathens around the flames
While the world sleeps we are awake

(Raise your lantern to the sky)

Yeah, we are awake
We are awake
Tato noc spadne jako žádná jiná
Světlo odeznívá a stíny se protahují
Zpod černého zákoutí
se něco zvedá, ó jak neklidně
Popraskaná okna se široce rozevírají
Západka povoluje, dveře se skřípavě otvírají,
Šepoty a měcíční světlo nás provázejí

Pozvedněte své lucerny do nebe
Můžeme rozsvítit tuto noc?
Budeme tančit jako pohané okolo ohně
Když svět spí, my jsme vzhůru

Kos volá, zpívá refrén
Když hlouček roste
plameny před námi vysoko vyrůstají
jako buben vede rytmus
a hmota se slučuje
Těla se tlačí a motají se
Ano, oddáváme se chaosu
Naše zábrany odhazujeme do ohně

Pozvedněte své lucerny do nebe
Můžeme rozsvítit tuto noc?
Budeme tančit jako pohané okolo ohně
Když svět spí, my jsme vzhůru

Zde ve tmě jsme chráněni před rozsudky
Teď, ruku v ruce, těsně spjati, nikdo nevstoupí
Nebe poslalo, podívej dítě, jsi odhodlané
Ale peklo není tam, kam jdeme
ale tam, kde jsme

Pozvedněte své lucerny do nebe
Nechte rozsvítit tuto noc
Budeme tančit jako pohané okolo ohně
Když svět spí, my jsme vzhůru

Pozvedněte své lucerny do nebe
Nechte rozsvítit tuto noc
Budeme tančit jako pohané okolo ohně
Když svět spí, my jsme vzhůru

(Pozvedněte své lucerny do nebe)

Yeah, jsme vzhůru
My jsme vzhůru
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy