Texty písní Rise Against Endgame Make It Stop (September´s Children)

Make It Stop (September´s Children)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bang bang go the coffin nails
Like a breath exhaled
Been gone forever
It seems like just yesterday
How did I miss the red flags raise?

Think back to the days we laughed
We braved these bitter storms together
Brought to his knees he cried
But on his feet he died

What God would damn a heart?
And what God drove us apart?
What God could

Make it stop
Let this end
Eighteen years pushed to the ledge
It's come to this
A weightless step
On the way down singing
Woah, woah

Bang bang from the closet walls
The schoolhouse halls
The shotgun's loaded
Push me and I'll push back
I'm done asking, I demand

From a nation under God
I feel it's love like a cattle prod
Born free, but still they hate
Born me, no I can't change

It's always darkest just before the dawn
So stay awake with me
Let's prove them wrong

Make it stop
Let this end
Eighteen years pushed to the ledge
It's come to this
A weightless step
On the way down singing
Woah, woah

The cold river washed him away
But how could we forget
The gatherings hold candles
But not their tongues

And too much blood has flown from the wrists
Of the children shamed for those they chose to kiss
Who will rise to stop the blood

We're calling for
Insisting on
A different beat, yeah
A brand new song

Woah, woah
(Tyler Clemente age 18)
A brand new song
Woah, woah
(Billy Lucas age 15)
Woah, woah
(Harrison Chase Brown age 15)
Woah, woah
(Cody J. Barker age 17)
(Seth Walsh age 13)

Make it stop
Let this end
This life chose me, I'm not lost in sin
But proud I stand
Of who I am
I plan to go on living

Make it stop
Let this end
All these years pushed to the ledge
But proud I stand
Of who I am
I plan to go on living
"Bang, bang!" bouchají hřebíky do rakve
Jako vydechnutý vzduch
Zmizel navždy
Zdá se mi to jako včera
Jaktože jsem si nevšiml těch vlajících červených vlajek?

Vzpomínám na dny, kdy jsme se smáli
Společně jsme přečkali ty hořké bouře
Dostali ho na kolena, plakal vkleče
Ale zemřel ve stoje

Jaký bůh by zatratil srdce?
A jaký bůh nás rozdělil?
Jaký bůh by mohl...

Zastav to
Skonči s tím
Osmnáct let tlačení k římse
Došlo až na to
Lehoučký krok
Na cestě ke konci zpívat
"Woah!""Woah!"

"Bang, bang!" ze záchodových zdí
Školních chodeb
Brokovnice je nabitá
Stč do mě a já strčím zpět
Už mě nebaví se ptát, teď vyžaduju

Z národa pod Bohem
Cítím jeho lásku, jako když bičují dobytek
Narodili se svobodní, ale přesto pořád nenávidí
Narodil jsem se sám sebou, ne, nezměním se

Těsně před svítáním je vždy největší tma
Tak zůstaň se mnou vzhůru, ukažme jim, že se mýlí

Zastav to
Skonči s tím
Osmnáct let tlačení k římse
Došlo až na to
Lehoučký krok
Na cestě ke konci zpívat
"Woah!""Woah!"

Ledová řeka ho smyla
Ale jak bychom mohli zapomenout?
Shromaždění lidé drží svíčky
Ale ne jazyky za zuby

Příliš mnoho krve vyteklo ze zápěstí dětí
Kvůli tomu, koho se rozhodli políbit
Kdo povstane, aby zastavil tu krev?

Vyzýváme
Trváme na
Jinym přístupu - yeah
Zcela nová píseň

Woah, woah.
[Tyler Clemente věk 18]
Zcela nová píseň
Woah, woah.
[Billy Lucas věk 15]
Woah, woah.
[Harrison Chase Brown věk 15]
Woah, woah.
[Cody J. Barker věk 17]

[Seth Walsh věk 13]

Zastav to
Skonči s tím
Tenhle život si vybral mě, neutápím se ve hříchu
Ale stojím pyšný na to,
Kým jsem
Budu žít dál
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy