Texty písní Rise Against Endgame This Is Letting Go

This Is Letting Go

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once upon a time I could take anything
Anything
Always stepped in time
Regardless of the beat
I moved my feet
I carried weight
When I could not do a thing
And I'm done seeking treasure
Just to wake up in an early grave
So I stopped right there and said

"Go all alone!"
Cause I won't follow
This isn't giving up - no this is letting go
Out with the old
Dreams I've borrowed
The path I call from here on out will be my own
The path will be my own

This is the part where the needle skips
And the chorus plays like a sick that drips
A syllable repeating,
Like a warning we're not heeding
Until all is said and we noticed it
When the wheels brace and the tires grip
A map we've been misreading
A defeat we're not conceding
Until now
There must be some other way out

"Go all alone!"
Cause I won't follow
This isn't giving up - no this is letting go
Out with the old
Dreams I've borrowed
The path I call from here on out will be my own
A path to take me home

The wind died
The whole world ceased to move
Now so quiet
Her beating heart became a boom
We locked eyes
For just a moment or two
She asked "Why?"
I said "I don't know why."

I just know

The wind died
The whole world ceased to move
Now so quiet
Her beating heart became a boom
We locked eyes
For just a moment or two
She asked "Why?"
I said "I don't know why."
I just know
I just know

"Go all alone."
Cause I won't follow
This isn't giving up - no this is letting go
I'll make the most of this sorrow
I tried to break these tears' contempt
But now I'm through
I'm letting go of you
This is letting go
This is letting go

Once upon a time I could take anything
Anything
Jednou za čas si můžu vzít, co chci
Co chci
Vždycky jsem kráčel v čase
Bez ohledu na tlukot
Jsem hýbal nohama
Hlídal si váhu
Když jsem neměl co dělat
A hledal jsem poklad
Jen abych se probudil v brzkém hrobě
Tak jsem se zastavil právě tady a řekl:

"Jděte sami!"
Protože vás nebudu následovat
Tohle není vzdávání se - ne, tohle je opouštění
Pryč se starými
Sny co jsem si půjčil
Část, kterou odsud volám bude moje vlastní
Bude moje vlastní

Tohle je část, kde jehla skáče
A refrén hraje jako chorý na okap
Slabiky se opakují
Jako varování, kterému nevěnujeme pozornost
Dokud není vše řečeno a my si to nezapíšeme
Když se kola připravují a gumy se svírají
Mapa, kterou jsem si špatně přečetli
Porážka, kterou jsme si nepřipustili
Až dosud
Tu musí být nějaká jiná cesta pryč

"Jděte sami!"
Protože vás nebudu následovat
Tohle není vzdávání se - ne, tohle je opouštění
Pryč se starými
Sny co jsem si půjčil
Část, kterou odsud volám bude moje vlastní
Co mě vezme domů

Vítr umírá
Celý svět se zastaví
Nyní tak tichý
Její tlukot srdce se stane duněním
Zamkneme oči
Jen na moment nebo dva
Zeptala se "Proč?"
Řekl jsem "Nevím proč."

Jen vím

Vítr umírá
Celý svět se zastaví
Nyní tak tichý
Její tlukot srdce se stane duněním
Zamkneme oči
Jen na moment nebo dva
Zeptala se "Proč?"
Řekl jsem "Nevím proč."
Jen vím
Jen vím

"Jděte sami!"
Protože vás nebudu následovat
Tohle není vzdávání se - ne, tohle je opouštění
Udělal jsem ještě víc toho smutku
Snažil se prolomit tohle pohrdavé slzení
Ale teď se to povedlo
Opouštím Tě
Tohle je opouštění
Tohle je opouštění

Jednou za čas si můžu vzít, co chci
Co chci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy