Texty písní Rise Against Endgame Wait For Me

Wait For Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you see the world in different colors?
Do you see the world in black and gray?
Alone in your thoughts
How many others have stood where you stand
Where you stand today?
I've stood where you stand
But all, can you...

Wait for me now?
Take off this crown
To break all that defiles
Don't you know?
Wait for me now
The end's robbed me now
Wait for me, wait for me
Wait for me, wait for me now

The promise of safe return undelivered
The ocean is wider than I first guessed
When roads disappeared, I followed the rivers
But somehow got in over my head
So deep I felt taken

Wait for me now
Take off this crown
To break all that defiles
Don't you know?
Wait for me now
The end's robbed me now
Wait for me, wait for me
Wait for me, wait for me now

A lost dream of what could have been
A house on fire, a tangled web
The key turns to find the locks have changed
In time to hear the back door slam
A sound that to this day I can't forget
The colors drained to black and gray
Oh...

Wait for me now
Take off this crown
To break all that defiles
Don't you know?
Wait for me now
The end's robbed me now
Wait for me, wait for me
Wait for me, wait for me now
Vidíš svět v jiných barvách?
Vidíš svět v černé a šedé?
Osamělá v myšlenkách
Kolik před Tebou stálo tam co Ty
Kde stojíš dnes?
Budu stát tam kde Ty
Ale vše, můžeš

Čekat na mě?
Sundej tu korunu
Abys rozbila všechny ty soutěsky
Copak nevíš?
Teď čekej na mě
Konec mě teď oloupil
Čekej na mě, čekej na mě
Čekej na mě, čekej teď na mě

Slib záchrany se vrátil nedoručen
Oceán je širší než jsem si prve myslel
Když cesta zmizí, budu následovat řeky
Ale něco je za mnou
Tak hluboko se cítím chycen

Počkej teď na mě
Sundej tu korunu
Abys rozbila všechny ty soutěsky
Copak nevíš?
Počkej teď na mě
Konec mě teď oloupil
Čekej na mě, čekej na mě
Čekej na mě, čekej teď na mě

Ztracený sen toho, co jsem mohl být
Dům v plamenech, spletitá síť
Klíč se točí aby našel zámky, co jsme vyměnili
Abychom včas slyšeli prásknutí dveří
Zvuk, který jsem dodnes nezapoměl
Barvy vyčerpané do černé a šedé
Oh...

Počkej teď na mě
Sundej tu korunu
Abys rozbila všechny ty soutěsky
Copak nevíš?
Počkej teď na mě
Konec mě teď oloupil
Čekej na mě, čekej na mě
Čekej na mě, čekej teď na mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy