Texty písní Rise Against Revolutions Per Minute Black Masks & Gasoline

Black Masks & Gasoline

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Simply because you can breathe,
doesn't mean you're alive,
or that you really live.
this life has taken it's toll
and she just doesn't know,
how much more she can give

But here, at the top of the world, where I raise my hands and I clench my fists,
they stand before me below, demanding the answers with flips of a switch

I don't understand where you got this idea,
so deeply engrained in your head
(that this world) is something that you must impress,
cause I couldn't care less

A need for revolution's rising, it comes to the surface, gasping for air,
we're not putting up with this planet one more day much less one more year

I don't understand where you got this idea,
so deeply engrained in your head
(that this world) is something that you must impress,
cause I couldn't care less

So here and now, in our rotting nation
the blood, it pours, it's all on our hands now
we live, in fear, of our own potential
to win, to lose, it's all on our hands now

And I have an American Dream,
but it involves black masks and gasoline,
one day I'll turn these thoughts into screams,
at a world turned its back down on me

I don't understand where you got this idea,
so deeply engrained in your head
(that this world) is something that you must impress,
cause I couldn't care less
jednoduše proto, že můžeš dýchat
neznamená, že jsi naživu
nebo že skutečně žiješ
tento život si vyžádal své oběti
ona prostě neví, jak moc může dát

ale zde, na vrcholku světa, kde zvedám své ruce a zatínám své pěsti
oni stojí dole přede mnou vyžadujíce odpovědi s cvaknutím vypínače

Nechápu, kdes dostal tenhle nápad,
tak hluboce zakořeněný ve tvé hlavě,
že tenhle svět je něco, na co musíš udělat dobrý dojem,
protože mě už méně zajímat nemůže (myšleno, že ho nezajímá vůbec, nejnižší bod zájmu =) )

potřeba vyvstávajících revolucí, přichází na povrch, lapajíce po vzduchu,
a my nebudeme tolerovat tuto planetu ani jeden další den, a určitě ne jeden další rok

Nechápu, kdes dostal tenhle nápad,
tak hluboce zakořeněný ve tvé hlavě,
že tenhle svět je něco, na co musíš udělat dobrý dojem,
protože mě už méně zajímat nemůže

takže tady a teď, v našem zahnívajícím národě
krev, ona proudí, je nyní všechna na našich rukách
žijeme, ve strachu, z našeho vlastních schopností (vlastního potenciálu)
vyhrát, prohrát, je to nyní všechno na našich rukách

mám americký sen,
ale zahrnuje černé masky a benzín
jednoho dne proměním tyto myšlenky ve výkřiky
ke světu, který se ke mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy