Texty písní Rise Against Revolutions Per Minute Blood-Red, White And Blue

Blood-Red, White And Blue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So come test me
So come break me
So come on - intoxicate me
With hands tied behind my back I fight
And wait for you to strike

A new problem
We can't stop them
We're outnumbered and uncautioned
A rally cry ring out into the night

So pride
Yourself
On what you are
And hold
Them all to words
They can't take back
I've seen a place
To me in dreams
Where fires die
But light still shines for us to see

What did you have to say?
Give me your logic,
Your definition
The words you twist to justify your position
Of mass starvation and blind airstrikes
Every problem is solved with a fight

Peace won't be found
Till we're underground
As long as we live without a sound

So pride
Yourself
On what you are
And hold
Them all to words
They can't take back
I've seen a place
To me in dreams
Where fires die
But light still shines for us to see

Would God bless a murder of the innocents?
Would God bless a war based on pride?
Would God bless a money-hungry government?
No!

Would God bless our ineffective court system?
God bless the sweatshops we run
Would God bless America?
God bless America
Tak mě pojď otestovat
Tak mě pojď zlomit
Tak pojď - opij mě
Bojuju s rukama svázanýma za mými zády
A čekám, až zaútočíš

Nový problém
Nezastavíme je
Máme početní převahu a neopatrnost
Hromadný výkřik do noci

Tak se pyšni
Sama sebou
Jaká jsi
A drž
Všechny u slov
Která nemohou vzít zpátky
Viděl jsem své místo
Ve snech
Kde ohně vyhasly
Ale světla nám pořád svítila na cestu

Co máš na srdci?
Dej mi svou logiku
Svou definici
Slova, která jsi otočila abys obhájila své místo
V masovém vyhlazování a slepých náletech
Každý problém se řeší bojem

Nenajdeme mír
Dokud jsme pod zemí
Tak dlouho dokud žijeme bez zvuku

Tak se pyšni
Sama sebou
Jaká jsi
A drž
Všechny u slov
Která nemohou vzít zpátky
Viděl jsem své místo
Ve snech
Kde ohně vyhasly
Ale světla nám pořád svítila na cestu

Požehná Bůh vrahovi nevinných?
Požehná Bůh válce založené na pýše?
Požehná Bůh vládě hladovějící po penězích?
Ne!

Požehná Bůh našemu neschopnému soudnímu systému?
Bůh žehnej robotárnám, které jsme rozběhli
Požehná Bůh Americe?
Bůh žehnej Americe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy