Texty písní Rise Against The Sufferer & The Witness The Approaching Curve

The Approaching Curve

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The music played with a calming frequency
The speakers gently seeped the sound of ambient keyboards and light percussion
Creating a seductive soundtrack to our midnight drive through curtains of blackness
The windows were cold to the touch, reflecting the icy conditions in our immediate extremity
Salt stains and fingerprints littered the glass, and streaks with melted snow cascaded down it's length
The music pulsed louder, yet gentle, like the far away squeal of a pot of boiling water
The skylight was glowing faintly with a vague hints of an impending dawn
The car raced along a painfully straight stretch of road
and she hadn't so much as turned the steering wheel two degrees in the last twenty minutes
no word was spoken

As we were, so perfect, so happy
They'll remember, only our smiles 'cause that's all they've seen
Long since dried, when we are found, are the tears in which we had drowned
As we were, so perfect, so happy


"Why are you doing this?" she spoke without expecting a response
Her voice penetrated the still air of our speechless drive, so silent my heart had jumped
"I'm not doing anything." I said, but I didn't even believe that myself. "This is what's best, for me, for you, for us, or maybe just for me." I thought,
As a tear formed in the pit of her eye
The music poured through the speakers
And we were losing ourselves in the cadence
She looked down momentarily and closed her eyes
For a bit longer than a standard blink
Then she was crying. Then she was shouting.
Then I was shouting, now pouring confessions, having no answers, or solutions,
We barely even heard the questions.

As we were, so perfect, so happy
They'll remember, only our smiles 'cause that's all they've seen
Long since dried, when we are found, are the tears in which we had drowned
As we were, so perfect, so happy

Don't put me underground, I was meant for a life somewhere else
Please, love, give me the wheel, before both of our hearts you
will steal tonight (will steal tonight)

As we were, so perfect, so happy
Don't remember, only your smiles 'cause that's all they've seen
Long since dried, when we are found, are the tears in which we had drowned
As we were, so perfect, so happy


Our cracking voices became part of the music
The car pressed on faster through he night. As our voices lowered
The cadence again overtook the air
Up ahead there was a curve approaching
She made no indications of slowing
Hudba hraje s uklidňující frekvencí
Reproduktory jemně prosakují zvuk okolních kláves a svítících bubnů
Vytváří svůdný soundtrack do naší půlnoční jízdy přes záclony temnoty
Okna jsou chladná na dotek, odrážejí ledové podmínky v našem bezprostředním konci
Sůl je roztřísněna a otisky prstů zaneřádily sklo, a pruhy s roztaveným sněhem se navrstvily podél
Hudba pulsuje hlasitěji, ještě jemná, jako v dáli kňučení hrnce vařící se vody
Vikýř byl slabě zářivý s nejasnými radami nastávajícího úsvitu
Auto závodilo podél bolestivé roviny táhnoucí se silnice
A ona neudělala víc než že otočila volantem o dva stupně v posledních dvaceti minutách
Žádné slovo nebylo vyřčeno

Když budeme tak perfektní, tak šťastní
Oni si vzpomenou, jen na naše úsměvy protože to je všechno, co viděli
Daleko od uschnutí, když najdeme slzy, které nás utopí
Když budeme tak perfektní, tak šťastní

"Proč jsi to udělal?" řekla bez doufání v odpověď
Její hlas pronikal tichým vzduchem oněmělé jízdy, mé tiché srdce poskočilo
"Nic jsem neudělal." řekl jsem, ale nemyslel jsem si to.
"To je to nejlepší, pro mě, pro Tebe, pro nás, nebo prostě jen pro mě," myslel jsem si.
Slza se objevila v koutku jejího oka
Hudba tekla přes reproduktory
A my jsme ztratili sami sebe v rytmu
Podívala se okamžitě dolů a zavřela oči
na trochu delší dobu než obyčejné mrknutí
A poté se rozbrečela
A poté se rozkřičela
Já se rozkřičel, nyní vylévám si názory, neměl jsem odpovědi nebo řešení
Sotva jsme slyšeli otázky

Když budeme tak perfektní, tak šťastní
Oni si vzpomenou, jen na naše úsměvy protože to je všechno, co viděli
Daleko od uschnutí, když najdeme slzy, které nás utopí
Když budeme tak perfektní, tak šťastní

Neber mě do podzemí, myslel jsem život někde jinde
Prosím, lásko, ńech mi volant, než obě naše srdce ukradneš dnes v noci
(Ukradneš dnes v noci)

Když budeme tak perfektní, tak šťastní
Oni si vzpomenou, jen na naše úsměvy protože to je všechno, co viděli
Daleko od uschnutí, když najdeme slzy, které nás utopí
Když budeme tak perfektní, tak šťastní

Naše potrhané hlasy se stanou součástí hudby
Auto slisuješ v rychlosti skrz noc
Jako naše hlasy pokleslé
Rytmus opět předjel vzduch
Nevydala znamení o zpomalení
Před námi byla přibližující se zatáčka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy