Texty písní Rise Against The Sufferer & The Witness The Good Left Undone

The Good Left Undone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In fields where nothing grew but weeds,
I found a flower at my feet,
Bending there in my direction,
I wrapped a hand around its stem,
I pulled until the roots gave in,
Finding now what I’ve been missing,
But I know…
So I tell myself, I tell myself it’s wrong.

There’s a point we pass from which we can’t return.
I felt the cold rain of the coming storm.
All because of you,
I haven’t slept in so long.
When I do I dream of drowning in the ocean,
Longing for the shore where I can let my head down,
I’ll follow your voice,
All you have to do is shout it out.

Inside my hands these petals brown,
Dried up, falling to the ground
But it was already too late now.
I push my fingers through the earth,
Return this flower to the dirt,
So it can live.
I walked away now.
But I know…
Not a day goes by that I don’t feel it’s burn.

There’s a point we pass from which we can’t return.
I felt the cold rain of the coming storm.
All because of you,
I haven’t slept in so long,
When I do I dream of drowning in the ocean,
Longing for the shore where I can let my head down,
I’ll follow your voice,
All you have to do is shout it out.

All because of you…
All because of you…

All because of you,
I haven’t slept in so long.
When I do I dream of drowning in the ocean,
Longing for the shore where I can let my head down,
Inside these arms of yours.

All because of you,
I believe in angels.
Not the kind with wings,
No, not the kind with halos,
The kind that bring you home,
When home becomes a strange place.
I’ll follow your voice,
All you have to do is shout it out.
V polích kde rostl jen plevel
Našel jsem kytku u mých nohou
naklánějíce se mým směrem.
Ovinul jsem ruku kolem jejího stonku
Táhl jsem dokud kořeny nepovolily
Nacházejíce to, co mi scházelo.
Ale vím..
Tak říkám si,říkám si je to špatně.

Není bod, od kterého by jsme se mohli vrátit
Pocítil jsem studený déšť přicházející bouře
Vše kvůli tobě
Nespal jsem tak dlouho
Když to dělám, zdá se mi že se topím v oceánu
Toužím po břehu, kde můžu složit svojí hlavu
Budu následovat tvůj hlas
Vše co musíš udělat, je vykřičet to

V mých rukou tyto lístky zhnědly
Vysušené padlé na zem
Ale už bylo příliš pozdě
Prostrčil jsem prsty do země
Vrátil jsem kytku do hlíny
Tak teď může žít
Utekl jsem
Ale vím..
Není den abych necítil, že to pálí.

Není bod, od kterého by jsme se mohli vrátit
Pocítil jsem studený déšť přicházející bouře
Vše kvůli tobě
Nespal jsem tak dlouho
Když to dělám, zdá se mi že se topím v oceánu
Toužím po břehu, kde můžu složit svojí hlavu
Budu následovat tvůj hlas
Vše co musíš udělat, je vykřičet to

Vše kvůli tobě..
Vše kvůli tobě..

Vše kvůli tobě
Nespal jsem tak dlouho
Když to dělám, zdá se mi že se topím v oceánu
Toužím po břehu kde můžu složit svojí hlavu
V těch tvých pažích.

Vše kvůli tobě..
Věřím v anděly
Ne v ty s křídly
Ne v ty se svatozáří
V ty co tě přinesou domů
Když se domov stává divným místem.
Budu následovat tvůj hlas
Vše co musíš udělat,vykřičet to
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy