Texty písní Rise Against The Unraveling 401kill

401kill

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As I watch your life go up in flames,
you'll swear up and down you'd like to change
but when the sun sinks slowly into the sky,
now you're right
where you started again with nothing to say,
without an argument or case
and when it's said and done and done and said,
and now what's another day?

I can feel these changes right before my eyes
I see a dying fire inside your eyes, inside your eyes

When will you stop and realize,
the worth and value of your life?
as you suffocate yourself within this mindless,
9-5 wake up! there's more!
and your life is nobody's but yours
and now its said and done and done and said,
and now what's another day?

I can feel these changes right before my eyes
I see a dying fire inside your eyes

You're running circles around my slow pace
you've reached the finish line only to realize there was no race
I'm sick of being stepped on for the things I choose
I give and take and now I've taken all I could

And now I've taken all I could
And now I've taken all I could
And now I've taken all I could (now I've taken, now I've taken)
And now I've taken all I could (now I've taken, now I've taken)
And now I've taken all I could
jak se dívám na tvůj život hořet
zapřísáhneš se vším možným jak by ses rád změnil
ale když se slunce pomalu noří do nebe
nyní jsi znova právě tam, kde jsi začal
s ničím, co bys řekl
bez argumentů či důkazu
a když je vše řečeno a uděláno
a uděláno a řečeno
a nyní co je další den?
Mohu cítit tyto změny přímo před mýma očima
Vidím skomírající ohýnek ve tvých očích
Kdy zastavíš a uvědomíš si hodnotu a cenu tvého života?
zatímco dusíš sebe v tomto bezmyšlenkovitém 9-5 (myšleno pracovní doba od devíti do pěti)
vzbuď se!
je víc!
a tvůj život není ničí jiný, jen tvůj
a nyní je vše řečeno a uděláno
a uděláno a řečeno
a nyní co je další den?
běháš dokolečka okolo mého pomalého kroku
dosáhl jsi cílové čáry
jen abys zjistil, že nebyl žádný závod
už mě štve být pošlapáván za věci které si volím
dávám a beru a nyní jsem vzal vše, co jsem mohl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy