Texty písní Rise Against The Unraveling Great Awakening

Great Awakening

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

buried words
under lights
soundtrack to this stagnant life
this meaning lost in translation
message sucked out of his hands again
this could be my great awakening
but how would I know
cuz it's all noise to me
are these words falling on deaf ears?
staring at the empty stares
realize that he no longer cares about the wrong or right
the downward spiral begins tonight
and this could be my great awakening
but how would I know cuz it's all noise to me
are these words falling on deaf ears?
this could be my great awakening
but how would I know cuz it's all noise to me
(nothing I can do will make you he
pohřbená slova
pod světly
soundtrack k tomuto stagnujícímu životu
tento význam ztracen v překladu
zpráva opět vysátá z jeho rukou
tohle by mohlo být mé velké probuzení
ale jak bych to mohl vědět
protože je to všechno hluk pro mě
padají tyto slova na hluché uši?
civění na prázdné pohledy
pochop, že on se už nestará
o špatné nebo správné
klesající spirála začíná dnes večer
a tohle by mohlo být mé velké probuzení
ale jak bych to mohl vědět, protože je to všechno hluk pro mě
padají tyto slova na hluché uši?
tohle by mohlo být mé velké probuzení
ale jak bych to mohl vědět, protože je to všechno hluk pro mě
(nic co můžu udělat, tě nepřinutí slyšet)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy