Texty písní Rise Against The Unraveling My Life Inside Your Heart

My Life Inside Your Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

fighting back the impulse
turn my head and close my eyes
spending these nights awake and cold and paralyzed
wonder how we got this far and
never realized the common thread that binds our lives
and I know you hurt
but I can help you if you can...
take my hand
and we'll live inside the dreams we left behind
take my hand
as we move from this place to a better life
take my hand
(if you take my hand)
fighting back the feeling that you always could deny
anything but everything we know is just a lie
as I cremate this memory and watch the darkened ashes rise
and beneath the smoke
I'll stand and ask you if you can
take my hand
and I'll promise not to ever let it go
take my hand
'cause this hope is greater than you'll ever know
(take my hand)
and this is all I'll ever ask of you to show
fight back the urges
turn my head and close my eyes
and will I wake tomorrow still alive
I'm still dreaming
I'm still waiting
I'm still sure
(I'm still sure)
you're still living in a life
that isn't yours
(that isn't yours)
and this is part of me
I hope you never see
this is my life inside your heart
take my hand
and I'll promise not to ever let it go
take my hand
'cause this hope is greater than you'll ever know
(take my hand)
and this is all I'll ever ask of you to show
Potlač nutkání
otočit mou hlavou a zavřít mé oči
Trávím tyhle noci vzhůru a chladný a paralyzovaný
Přemýšlím, jak jsme se dostali takhle daleko a nikdy si neuvědomili
to prostě vlákno, které poutá naše životy
A já vím, že ty zraňuješ,
ale můžu ti pomoct, jestli můžeš...

Vezmi mou ruku
a budeme žít ve snech, které jsme nechali za sebou
vezmi mou ruku
zatímco se stěhujeme z tohohle místa k lepšímu životu
vezmi mou ruku
(jestliže vezmeš mou rukuú

Potlač pocit, že jsi vždycky mohl popřít
cokoliv, ale všechno co víme, je pouhá lež
Zatímco pálím tuto vzpomínku a sleduji ztemnělý popel se zvedat
a pod kouřem budu stál
a zeptám se tě, jestli můžeš

Vezmi mou ruku
a já slíbím, že ji nikdy nepustím
vezmi mou ruku
protože tahle naděje je větší než budeš kdy znát
(vezmi mou ruku)
a tohle je všechno, co po tobě kdy budu chtít, abys dokázala

potlač to nutkání
otočit mou hlavou a zavřít mé oči
a vzbudím se ráno stále naživu?

Stále sním
stále čekám
jsem si stále jistý
(jsem si stále jistý)

Stále žiješ v životě
který není tvůj
(který není tvůj)

A toto je část mne
doufám že ji nikdy neuvidíš
toto je můj život uvnitř tvého srdce

Vezmi mou ruku
a já slíbím, že ji nikdy nepustím
vezmi mou ruku
protože tahle naděje je větší než budeš kdy znát
(vezmi mou ruku)
a tohle je všechno, co po tobě kdy budu chtít, abys dokázala
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy