Texty písní Roger Taylor Singles by Smile (Pre Queen) Earth

Earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I might be at a table
And suddenly I'll catch
A fleeting vision of her crystal seas
Or I might be standing in a crowded dockyard faraway
Underneath the sun I've never seen
'Cos I have seen many worlds
For what it's worth
But I'll never see again the planet earth
My earth
I might be chasing waves of light
Out towards the rim
Where stars are sparse
And the cold of space seeps in
But I might be in a bar room
Drinking methylated gin
And thinking of the places I have been
Yes I have seen many worlds
For what it's worth
But I'll never see again the planet earth
My earth
I have seen many worlds
For what it's worth
But I'll never see again the planet earth
My earth
Cast adrift amongst the stars
I float from sun to sun
Dreaming of the world that gave me birth
All the places I have been
Remind me there is none
To match the green living hills of earth
'Cos I have seen many worlds
For what it's worth
But I'll never see again the planet earth
My earth
Mohl bych být u stolu
a najednou zachytit
prchavou vizi křišťálových moří.
Nebo bych mohl stát v přeplněné loděnici, vzdálené
pod sluncem, to jsem nikdy neviděl.
Protože jsem viděl mnoho zemí,
ty které za to stojí.
Ale nikdy už znovu neuvidím planetu Zemi.
Moji Zemi.
Mohl bych být pronásledován vlnami světla
ven ke kraji.
Tam kde jsou hvězdy rozptýleny
a zima prosakuje z vesmíru.
Ale taky bych mohl být v baru
popíjet gin
a myslet na místa, na kterých jsem byl.
Ano, viděl jsem mnoho zemí.
Ale nikdy už znovu neuvidím planetu Zemi.
Moji zemi.
Viděl jsem mnoho zemí,
ty které za to stojí.
Ale nikdy už znovu neuvidím planetu Zemi.
Moji Zemi.
Unášený mezi hvězdami,
vznášením se od slunce ke slunci.
Snít o světě, který mi dal život.
Na všech místech jsem byl.
Připomeňme si, že není nic,
co by mohlo soupeřit se zelenými kopci naší Země.
Protože jsem viděl mnoho zemí,
ty které za to stojí.
Ale nikdy už znovu neuvidím planetu Zemi.
Moji Zemi.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy