Texty písní Rush A Farewell To Kings A Farewell To Kings

A Farewell To Kings

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When they turn the pages of history
When these days have passed long ago
Will they read of us with sadness
For the seeds that we let grow?
We turned our gaze
From the castles in the distance
Eyes cast down
On the path of least resistance
Cities full of hatred, fear and lies
Withered hearts and cruel, tormented eyes
Scheming demons dressed in kingly guise
Beating down the multitude and
Scoffing at the wise
The hypocrites are slandering
The sacred halls of Truth
Ancient nobles showering
Their bitterness on youth
Can't we find the minds that made us strong?
Can't we learn to feel what's right
And what's wrong?
What's wrong?
Cities full of hatred, fear and lies
Withered hearts and cruel, tormented eyes
Scheming demons dressed in kingly guise
Beating down the multitude and
Scoffing at the wise
Can't we raise our eyes and make a start?
Can't we find the minds to lead us
Closer to the Heart?
Když otočí stránky historie
Kdy tyto dny proběhly před dávnou dobou
Budou z nás číst se smutkem
Kvůli semen, které necháme růst?
Změnili jsme náš pohled
Z hradů v dálce
Sklopeným zrakem
Na cestu nejmenšího odporu
Města plná nenávisti, strachu a lží
Odumřelá srdce a kruté, utrápené oči
Plánující démoni se oblékli do královského úboru
Porážející dav a
Posmívající se moudrým
Pokrytci pomlouvají
Posvátné síně pravdy
Starověcí šlechtici se sprchují
Jejich rozhořčení vůči mladým
Nemůžeme najít myšlení, které nás udělá silnými?
Nemůžeme se naučit cítit, co je správně?
A co je špatně?
Co je špatně?
Města plná nenávisti, strachu a lží
Odumřelá srdce a kruté, utrápené oči
Plánující démoni se oblékli do královského úboru
Porážející dav a
Posmívající se moudrým
Nemůžeme zvednout náš zrak a učinit začátek?
Nemůžeme najít myšlení, které by nás vedlo?
Blíž k srdci?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy