Texty písní Rush A Farewell To Kings Xanadu

Xanadu

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To seek the sacred river Alph
To walk the caves of ice
To break my fast on honeydew
And drink the milk of Paradise..."
I had heard the whispered tales of immortality
The deepest mystery
From an ancient book I took a clue
I scaled the frozen mountain tops of eastern lands unknown
Time and Man alone
Searching for the lost Xanadu
Xanadu...
To stand within the Pleasure Dome
Decreed by Kubla Khan
To taste anew the fruits of life
The last immortal man
To find the sacred river Alph
To walk the caves of ice
Oh, I will dine on honeydew
And drink the milk of Paradise
A thousand years have come and gone but time has passed me by
Stars stopped in the sky
Frozen in an everlasting view
Waiting for the world to end, weary of the night
Praying for the light
Prison of the lost
Xanadu
Xanadu...
Held within the Pleasure Dome
Decreed by Kubla Khan
To taste my bitter triumph
As a mad immortal man
Nevermore shall I return
Escape these caves of ice
For I have dined on honeydew
And drunk the milk of Paradise
'Hledat posvátné řeky Alph
Projít se jeskynmi ledu
Přerušit můj půst kvůli medovici
A pít mléko z Ráje...'
Slyšel jsem šeptavé historky nesmrtelnosti
Nejhlubší tajemství
Ze staré knihy jsem vzal záchytný bod
Slezl jsem zamrzlé horské vrcholy neznámých východních zemí
Čas a člověk sám
Hledající ztracené Xanadu
Xanadu...
Stát uvnitř příjemné kopule
Nařízené Kubla Khanem
Ochutnat znovu ovoce života
Poslední nesmrtelný muž
Najít posvátnou řeku Alph
Projít se jeskynmi ledu
Oh, já budu večeřet při medovici
A pít mléko z ráje
Uplynulo tisíc let, ale čas mě minul
Hvězdami zastavenými na obloze
Zmrzlými ve věčném pohledu
Čekajícími na svět, aby skončil, unavený nocí
Modlící se o světlo
Vězení ztracených
Xanadu
Xanadu...
Držený uvnitř příjemné kopule
Nařízený Kubla Khanem
Ochutnat můj hořký triumf
Jako šílený nesmrtelný muž
Už nikdy se nevrátím
Unikněte těmto jeskyním ledu
Protože jsem večeřel při medovici
A pil mléko z Ráje
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy