Texty písní Ryan Adams How do you keep love alive

How do you keep love alive

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lord, I miss that girl
On the day we met the sun was shining down
Down on the valley
Riddled with horses running
Crushing them with flowers
I would have picked for her
On the day she was born
She runs through my veins like a long black river
And rattles my cage like a thunderstorm
Oh my soul

What does it mean?
What does it mean?
What does it mean to be so sad?
When someone you love
Someone you love is supposed to make you happy
What do you do
How do you keep love alive?
When it won't
What, what are the words
They use when they know it's over
''We need to talk,'' or
''I'm confused, maybe later you can come over''
I would've held your mother's hand
On the day you was born
She runs through my veins
Like a long black river and rattles my cage
Like a thunderstorm
Oh, my soul
What does it mean?
What does it mean?
What does it mean to be so sad?
When someone you love
Someone you love is supposed to make you happy
What do you do
How do you keep love alive?
When it won't
How do you keep love alive?
Bože, chybí mi ta holka
V ten den, kdy jsme se potkali, slunce svítilo dolů
dolů na valley
Prostřílen s běžícím koněm
s rozdrcenými květinami
chtěl bych je vybrat pro ní
v ten slunečný den, kdy se narodila
Protékáš mými žilami jako dlouhá černá řeka
a ničíš moji klec jako bouřka
oh moji duši.

Co to má znamenat?
Co to má znamenat?
Co má znamenat ten smutek?
Když někoho miluješ
někoho miluješ, tak měl by si být šťastný
že miluješ.
Jak udržet lásku na živu?
Když nechceš
Co, co jsou ty slova
Vyřčená, když víš, že je konec
"Potřebuji si promluvit" nebo
"Jsme zmatený, možná přichází konec!"
Chtěl bych držet tvou mateřskou ruku
V ten den, kdy jsi se narodila.
Protékáš mými žílami
jako dlouhá černá řeka a ničíš moji klec
jako bouřka.
oh moji duši.
Co to má znamenat?
Co to má znamenat?
Co má znamenat ten smutek?
Když někoho miluješ
někoho miluješ, tak měl by si být šťastný
že miluješ.
Jak udržetl lásku na živu?
Když nechceš
Jak udržet lásku na živu?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy