Texty písní Saxon Into The Labyrinth Battalions Of Steel

Battalions Of Steel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take up your sword the sword of the brave
You fight for legion you fight to the grave
For death and for glory your spirit won't die
Legions of steel to battle you cry
Hail to the heroes stand to the last
Gone are warriors they call from the past

Battalion's battalions of steel
Riding out to glory and fame

To march or to die that was your creed
Comrades in arms an army of steel
No one can stand your power and might
Onwards together into the fight
Hail to the heroes stand to the last
Gone are warriors they call from the past

Battalion's battalions of steel
Riding out to glory and fame
Battalion's battalions of steel
Marching out to glory and fame

Legions of steel to battle they cry
Marching to glory their spirits won't die
For death and for glory your fight to the grave
Raise up your sword the sword of the brave
Hail to the heroes stand to the last
Gone are warriors they call from the past

Battalion's battalions of steel
Riding out to glory and fame
Battalion's battalions of steel
Marching out to glory and fame
Zvedni meč, meč statečných
Bojuješ za legii, bojuješ až do hrobu
Za smrt a pro slávu, tvůj duch nezemře
Legie z oceli do boje, brečíš
Sláva hrdinům stojícím do posledního
Pryč jsou bojovníci, kteří volají z minulosti

Prapor z praporů z oceli
Vyjíždí pro slávu a věhlas

Pochodovat nebo zemřít, to bylo tvoje krédo
Soudruzi ve zbrani, vojsko z oceli
Nikdo se nemůže postavit vaší moci s síle
Kupředu společně do boje!
Sláva hrdinům stojícím do posledního
Pryč jsou bojovníci, kteří volají z minulosti

Prapor z praporů z oceli
Vyjíždí pro slávu a věhlas
Prapor z praporů z oceli
Pochoduje ke slávě a věhlasu

Legie z oceli do boje, brečí..
Pochodují ke slávě, jejich duše nezemřou
Za smrt a pro slávu, bojuješ až do hrobu
Pozvedni meč, meč statečných
Sláva hrdinům stojícím do posledního
Pryč jsou bojovníci, kteří volají z minulosti

Prapor z praporů z oceli
Vyjíždí pro slávu a věhlas
Prapor z praporů z oceli
Pochoduje ke slávě a věhlasu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy