Texty písní Scary Kids Scaring Kids Scary Kids Scaring Kids Faces

Faces

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Would you agree that we're far from all right?
(We fall below the line! We fall below the standards!)
If only you could see
What we see through these eyes
(This plague is spreading, it will sink under your skin!)

I won't believe the horror that I see
Is more than your poison inside me

Let's tear away these faces we hide behind
Cutting through the airwaves
Open up our minds
Show ourselves to the world tonight
Cause we are.. No longer in disguise!

Well, I’m aware of your lies, how do you sleep at night?
(It's all a matter of time, I think their catching on)
You dream of wars, that I refuse to fight
(While people disappear, another broken heart)

I won't believe the horror that I see
Is more than your poison inside me
I won't let go, though the plague is spreading
I won't let go

Let's tear away these faces we hide behind
Cutting through the airwaves
Open up our minds
Show ourselves to the world tonight
Cause we are… No longer in disguise!

We can save ourselves
(Rise Up!)
You can't stop us
We can save our soul
(Rise Up!)
We don’t need your help
We can save ourselves
(Rise Up!)
You can’t stop us

Let's tear away these faces we hide behind
Cutting through the airwaves
Open up our minds
Show ourselves to the world tonight
Cause we are… No longer in disguise!

Tear away these faces
Tear away these faces
Tear away these faces

We're no longer in disguise!
Mohl byste souhlasit s tím, že my jsme daleko od všech práv?
(my padáme pod čarou! My klesneme pod standardy!)
Jen kdyby mohl bys vidět
Co my vidíme skrz tyto oči
(tento mor rozšiřuje, to klesne pod vaší kůží!)

Já nebudu věřit, že hrůza že já vidím
Je víc než váš jed uvnitř mě

Pojďme odervat tyto tváře, které my kryjeme se
Prořezat rozhlasové vlny
Otevřete naše mínění
Ukažte nás sami k světu dnes večer
Příčina my jsme.. Již ne déle v převleku!

Dobře, já uvědomuji si vaše lži, jak vy spíte v noci?
(to je vše otázka času, já myslím, že jejich chytající)
Vy sníte o válkách, že já odmítám bojovat
(zatímco lidi zmizí, další zarmoutili hluboce)

Já nebudu věřit, že hrůza že já vidím
Je víc než váš jed uvnitř mě
Nenechám jít, ačkoli dýmějový mor rozšiřuje
Nenechám jít

Pojďme odervat tyto tváře, které my kryjeme se
Prořezat rozhlasové vlny
Otevřete naše mínění
Ukažte nás sami k světu dnes večer
Příčina my jsme … Již ne déle v převleku!

My můžeme chránit sebe
(povstaňte!)
Nemůžete zastavit nás
My můžeme chránit naši duši
(povstaňte!)
My nepotřebujeme vaši pomoc
My můžeme chránit sebe
(povstaňte!)
Nemůžete zastavit nás

Pojďme odervat tyto tváře, které my kryjeme se
Prořezat rozhlasové vlny
Otevřete naše mínění
Ukažte nás sami k světu dnes večer
Příčina my jsme … Již ne déle v převleku!

Odervěte tyto tváře
Odervěte tyto tváře
Odervěte tyto tváře

My nejsme již v převleku!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy